TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • africa unite – redemption song

Interpret: africa unite - Název: redemption song 

Písňové texty a překlad: africa unite - redemption song Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od africa unite! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od africa unite a podívejte, jaké další písničky od africa unite máme v našem archívu, např. redemption song.

Původní

Old pirates, yes, they rob i;
Sold I to the merchant ships,
Minutes after they took i
From the bottomless pit.
But my hand was made strong
By the 'and of the almighty.
We forward in this generation
Triumphantly.
Won't you help to sing
These songs of freedom? -
'cause all I ever have:
Redemption songs;
Redemption songs.
Emancipate yourselves from mental slavery;
None but ourselves can free our minds.
Have no fear for atomic energy,
'cause none of them can stop the time.
How long shall they kill our prophets,
While we stand aside and look? ooh!
Some say it's just a part of it:
We've got to fulfil de book.
Won't you help to sing
These songs of freedom? -
'cause all I ever have:
Redemption songs;
Redemption songs;
Redemption songs.
---
/guitar break/
---
Emancipate yourselves from mental slavery;
None but ourselves can free our mind.
Wo! have no fear for atomic energy,
'cause none of them-a can-a stop-a the time.
How long shall they kill our prophets,
While we stand aside and look?
Yes, some say it's just a part of it:
We've got to fulfil de book.
Won't you help to sing
THESE songs of freedom? -
'cause all I ever had:
Redemption songs -
All I ever had:
Redemption songs:
These songs of freedom,
Songs of freedom.

překlad

Staří piráti, ano, okrádají mě;
Prodal jsem je obchodním lodím,
Minuty poté, co vzali i
Z bezedné jámy.
Ale moje ruka byla silná
Od 'a od všemohoucího.
V této generaci postupujeme vpřed
Vítězně.
Nepomůžeš zpívat?
Tyto písně svobody? -
protože všechno, co jsem kdy měl:
Písně vykoupení;
Písně vykoupení.
Emancipovat se od duševního otroctví;
Nikdo kromě nás nemůže osvobodit naši mysl.
Neměj strach z atomové energie,
protože nikdo z nich nemůže zastavit čas.
Jak dlouho zabijí naše proroky,
Zatímco stojíme stranou a díváme se? ooh!
Někteří říkají, že je to jen jeho část:
Musíme knihu plnit.
Nepomůžeš zpívat?
Tyto písně svobody? -
protože všechno, co jsem kdy měl:
Písně vykoupení;
Písně vykoupení;
Písně vykoupení.
---
/ kytarová přestávka /
---
Emancipovat se od duševního otroctví;
Nikdo kromě nás nemůže osvobodit naši mysl.
Páni! nebojte se atomové energie,
protože nikdo z nich - čas - může - a čas.
Jak dlouho zabijí naše proroky,
Zatímco stojíme stranou a díváme se?
Ano, někteří říkají, že je to jen jeho část:
Musíme knihu plnit.
Nepomůžeš zpívat?
TYTO písně svobody? -
protože všechno, co jsem kdy měl:
Písně vykoupení -
Vše, co jsem kdy měl:
Písně vykoupení:
Tyto písně svobody,
Písně svobody.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com