TEXTPREKLAD.COM

Interpret: africa unite - Název: baby jane 

Písňové texty a překlad: africa unite - baby jane Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od africa unite! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od africa unite a podívejte, jaké další písničky od africa unite máme v našem archívu, např. baby jane.

Původní

Baby Jane don't leave me hanging un the line
I knew you when you had no one to talk to
Now you're moving in high society
Don't forget I know secrets about you
I used to think you were on my side
But now I'm no longer sure
I wish I knew what I know before
When I give my heart again
I know it's gonna last forever
No one tell me where or when
I know it's gonna last forever
Baby Jane don't it make you feel sad
Just when I thought that we were winning
You and I were so close in every way
Don't time fly when you're loving and laughing
I've said goodbye so many times
The situation ain't all that new
Optimism's my best defense
I'll get through without you
When I give my heart again
I know it's gonna last forever
No one tell me where or when
I know it's gonna last forever
I won't be that dumb again
I know it's gotta last forever
When I fall in love again
I know it's gonna last forever
Baby Jane I've said all I wan to say
Go your own way don't think twice about me
'Cause I've got ideas and
Plans of my own so long darlin' I'll miss you believe me
The lesson learned was so hard to swallow but
I know that I'll survive
I'm gonna take a good look at myself and cry
When I give my heart again
I know it's gonna last forever
No one tell me where or when
I know it's gonna last forever
When I fall in love next time
I know it's gonna last forevers
I won't be that dumb again
I know it'll last forever

překlad

Baby Jane, nenechávej mě viset na lince
Znal jsem tě, když jsi neměl s kým mluvit
Nyní se pohybujete ve vysoké společnosti
Nezapomeň, vím o tobě tajemství
Myslel jsem si, že jsi na mé straně
Ale teď už si nejsem jistý
Přál bych si vědět, co vím dříve
Když znovu dám své srdce
Vím, že to bude trvat věčně
Nikdo mi neříká, kde a kdy
Vím, že to bude trvat věčně
Baby Jane, nedělej z toho smutek
Právě když jsem si myslel, že vyhráváme
Ty a já jsme si byli ve všech směrech tak blízcí
Nemilujte čas, když milujete a smějete se
Už jsem se tolikrát rozloučil
Situace není tak nová
Optimismus je moje nejlepší obrana
Zvládnu to bez tebe
Když znovu dám své srdce
Vím, že to bude trvat věčně
Nikdo mi neříká, kde a kdy
Vím, že to bude trvat věčně
Už nebudu tak hloupý
Vím, že to musí vydržet navždy
Když se znovu zamiluji
Vím, že to bude trvat věčně
Baby Jane Řekl jsem vše, co jsem chtěl říct
Jdi svou vlastní cestou, nemysli na mě dvakrát
Protože mám nápady a
Plány mé vlastní tak dlouhé miláčku, bude mi chybět, věř mi
Poučení bylo tak těžké spolknout, ale
Vím, že přežiji
Dobře se na sebe podívám a budu plakat
Když znovu dám své srdce
Vím, že to bude trvat věčně
Nikdo mi neříká, kde a kdy
Vím, že to bude trvat věčně
Když se příště zamiluji
Vím, že to bude trvat věčně
Už nebudu tak hloupý
Vím, že to bude trvat věčně

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com