TEXTPREKLAD.COM

Interpret: adora - Název: save yourself 

Písňové texty a překlad: adora - save yourself Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od adora! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od adora a podívejte, jaké další písničky od adora máme v našem archívu, např. save yourself.

Původní

Shaking and mumbling, you calmly drop your weapon and take a look around
The cracks beneath the floorboards revealed wandering eyes
But you didn't care to check, you didn't care to check
Why would I save you on the night the town was red?
You were far too comfortable just leaving him for dead
And I patiently waited to send you away for the debt you refused to pay
You can't remember your motive but I know it well
The spotlight finds you and the stories you tell
Your formality made it too simple, you signed before you read
And your suit never fooled me 'cause you watched him as he bled
And I was there all along, I was there all along
Why would I save you on the night the town was red?
You were far too comfortable just leaving him for dead
And I patiently waited to send you away for the debt you refused to pay
Don't beg for forgiveness, 'cause your cries won't be heard
You underestimated my forewarning word
Your secrets' on the table as you hide underneath
Oh you'll hide underneath
Why would I save you on the night the town was red?
You were far too comfortable just leaving him for dead
Why would I save you on the night the town was red?

překlad

Když se třesete a mumláte, klidně odhodíte zbraň a rozhlížíte se
Praskliny pod podlahovými prkny odhalily putující oči
Ale nestaral ses o kontrolu, nestaral ses o kontrolu
Proč bych tě měl zachránit v noci, kdy bylo město rudé?
Bylo ti příliš dobře, když jsi ho nechal mrtvého
A trpělivě jsem čekal, až vás pošlu pryč za dluh, který jste odmítli zaplatit
Nemůžete si vzpomenout na svůj motiv, ale já to dobře znám
Reflektor vás a příběhy, které vyprávíte, najde
Vaše formalita byla příliš jednoduchá, podepsali jste před čtením
A tvůj oblek mě nikdy neoklamal, protože jsi ho sledoval, jak krvácel
A byl jsem tam celou dobu, byl jsem tam celou dobu
Proč bych tě měl zachránit v noci, kdy bylo město rudé?
Bylo ti příliš dobře, když jsi ho nechal mrtvého
A trpělivě jsem čekal, až vás pošlu pryč za dluh, který jste odmítli zaplatit
Nepros o odpuštění, protože tvé výkřiky nebudou slyšet
Podcenil jsi moje varovné slovo
Vaše tajemství jsou na stole, jak se schováváte pod ním
Oh schováš se pod
Proč bych tě měl zachránit v noci, kdy bylo město rudé?
Bylo ti příliš dobře, když jsi ho nechal mrtvého
Proč bych tě měl zachránit v noci, kdy bylo město rudé?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com