TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: wanna be free 

Písňové texty a překlad: accept - wanna be free Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. wanna be free.

Původní

Young girl in a darkened room, crying all alone
Forced upon by her captors, so far from her home
While in another country, a rich man counts his take
He cares not for the lives he ruins
Why can't we make a world where there's
No more
Human trafficking
No more
Hunger and lies
No more
Crime and poverty
If we would heed the cries and unbind the ties
We all wanna be free
Break the barricades, open prison gates
We all wanna be free
Tear down the wall, we want it all
We all wanna be free
If we all stand together
We're all gonna be free
In the scums of LA, a man with a habit dies
Needle still hanging in his arms
Nobody cares of cries
And in a foreign country, a rich man counts his take
No remorse for the life he ruins
Why can't we make a world where there's
No more
Gangs murdering
No more
Pushers and lies
No more
Crime and poverty
If we could heed the cries and rebind the ties
We all wanna be free
Break the barricades, open prison gates
We all wanna be free
Tear down the wall, we want it all
We all wanna be free
If we all stand together
We're all gonna be free

překlad

Mladá dívka v potemnělé místnosti plakala úplně sama
Přinuceni jejími únosci, tak daleko od jejího domova
Zatímco v jiné zemi, bohatý muž počítá svůj odběr
Nestará se o životy, které zničí
Proč nemůžeme vytvořit svět tam, kde je
Už ne
Obchodování s lidmi
Už ne
Hlad a lži
Už ne
Zločin a chudoba
Kdybychom uposlechli výkřiky a uvolnili vazby
Všichni chceme být na svobodě
Prolomte barikády, otevřete brány vězení
Všichni chceme být na svobodě
Zbořte zeď, chceme to všechno
Všichni chceme být na svobodě
Pokud budeme všichni stát spolu
Všichni budeme na svobodě
Ve spodinách LA umírá člověk se zvykem
Jehla stále visící v jeho náručí
Nikdo se nestará o pláč
A v cizí zemi se bohatý muž započítává
Žádná lítost nad životem, který zničil
Proč nemůžeme vytvořit svět tam, kde je
Už ne
Vraždy gangů
Už ne
Posouvače a lži
Už ne
Zločin a chudoba
Kdybychom mohli poslouchat výkřiky a znovu spojit vazby
Všichni chceme být na svobodě
Prolomte barikády, otevřete brány vězení
Všichni chceme být na svobodě
Zbořte zeď, chceme to všechno
Všichni chceme být na svobodě
Pokud budeme všichni stát spolu
Všichni budeme na svobodě

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com