TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • accept – walking in the shadow 4 27

Interpret: accept - Název: walking in the shadow 4 27 

Písňové texty a překlad: accept - walking in the shadow 4 27 Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. walking in the shadow 4 27.

Původní

All my fire ain't gone inside
Only with you I will survive
And I live in the shadow of this wall
With fifty-eight thousand all in all
I surrender I surrender
Heart' n 'soul's gone to nowhere
Walking in the shadow walking in the night
Walking in the shadow walking in the night
For the very first time in your life
You've not been the last in line
You had to die instead of me
Do I have to live for you now
Is that what you want me to do
Live in agony and pain
Walking in the shadow walking in the night
Walking in the shadow walking in the night
In the night
Walking in the shadow walking in the night
Walking in the shadow walking in the night
Oh, yeah!
Walking in the shadow walking in the night
Walking in the shadow walking in the night
In the night in the night

překlad

Všechen můj oheň nešel dovnitř
Jenom s tebou přežiji
A já žiji ve stínu této zdi
Celkem padesát osm tisíc
Vzdávám se vzdávám
Srdce a duše se nikam nedostalo
Chůze ve stínu chůzi v noci
Chůze ve stínu chůzi v noci
Poprvé ve svém životě
Nebyl jsi poslední v řadě
Musel jsi zemřít místo mě
Musím teď pro tebe žít
Je to to, co chceš, abych udělal
Žijte v agónii a bolesti
Chůze ve stínu chůzi v noci
Chůze ve stínu chůzi v noci
V noci
Chůze ve stínu chůzi v noci
Chůze ve stínu chůzi v noci
Jo, jo!
Chůze ve stínu chůzi v noci
Chůze ve stínu chůzi v noci
V noci v noci

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com