TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • accept – thunder lightning

Interpret: accept - Název: thunder lightning 

Písňové texty a překlad: accept - thunder lightning Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. thunder lightning.

Původní

Roll on
The hot music's growing burns, my head's playing tricks
I know it's going, going to my brain
Get burnt up before the feeling
(say goodbye) running through my ways
Flying, dying, crying all night long
Roll on
Never stop your moving, feel the night no don't lose it
Try ?
Ready for the spark
?
It's too much, much too much
He's the winner, he's the sinner, let me ?
Thunder and lightning, stand yourself ?
Thunder and lightning, stand it if you can
Squeezing and teasing, touch you deep inside
Thunder and lightning, feel it in your mind
He shows he's plain, ? back to me
? all he couldn't be
By the way, before ?
?

překlad

Roll na
Horká hudba stále roste, moje hlava hraje triky
Vím, že to jde, jde to do mého mozku
Před pocitem se spálte
(řekni sbohem) běh mými cestami
Létání, umírání, pláč celou noc
Roll na
Nikdy se nepřestávejte pohybovat, cítit noc, neztratit ji
Snaž se ?
Připraven na jiskru
?
Je to moc, moc
Je to vítěz, je to hříšník, dovolte mi?
Hrom a blesk, postavte se?
Hrom a blesk, postavte se, pokud můžete
Mačkání a škádlení se tě dotkne hluboko uvnitř
Hrom a blesk, cítit to ve své mysli
Ukazuje, že je prostý,? zpátky ke mně
? vše, čím nemohl být
Mimochodem, předtím?
?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com