TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: the beast 

Písňové texty a překlad: accept - the beast Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. the beast.

Původní

My mind is razor sharp
And I'm wild-cat-mean
I'd like to shred your face
A danger to you
When I feel the urge
Deep down inside
I lose my human touch
I'm like a killing machine
I want to resist - but can't hold it back
The beast is unleashed - it's got to attack
Again and again the force is too strong
It's breaching the chains
I've got the beast inside
Never ever trust in me
I've got the beast inside
Craving a victim - it's telling me to kill
I look through evil eyes
Prowling in the streets
In the dead of night
I'm a man on the hunt
I know my soul is under siege
Can't somebody stop me now
'cause I'm losing control
I've got the beast inside
Don't you trust in me
I know it must have been the beast inside
It's driving me to kill
It's gotta be the beast - the beast - the beast
The beast - the beast - the beast - deep down inside
But when the deed is done
And the pain is gone
I feel renewed within
Until the voices return
The beast - the beast - the beast
The beast - the beast - the beast
My mind is razor sharp
And I'm wild-cat-mean
I'd like to shred your face
I've told you before
When I feel the urge
Deep down inside
I lose my human touch
I'm just a killing machine
I want to resist - but can't hold it back
The beast is unleashed - it's got to attack
Again and again the force is too strong
It's breaching the chains
I've got the beast inside
Never ever trust in me
I know there is a beast inside
Inside all of us
I feel I've gotta beast inside
I'm screaming for help from this monster within
The beast inside - take a look at the mirror - it's staring at you
Even at you - the beast inside

překlad

Moje mysl je ostrá jako břitva
A já jsem divoká kočka
Chtěl bych skartovat tvou tvář
Nebezpečí pro vás
Když cítím nutkání
Hluboko uvnitř
Ztrácím lidský kontakt
Jsem jako vražedný stroj
Chci odolat - ale nedokážu to zadržet
Šelma je uvolněna - musí zaútočit
Síla je znovu a znovu příliš silná
Porušuje řetězy
Mám tu bestii uvnitř
Nikdy mi nevěř
Mám tu bestii uvnitř
Touha po oběti - to mi říká, abych zabil
Dívám se zlými očima
Plíží se v ulicích
V hloubi noci
Jsem muž na lovu
Vím, že moje duše je v obležení
Nemůže mě teď někdo zastavit
protože ztrácím kontrolu
Mám tu bestii uvnitř
Nevěříš mi?
Vím, že to musela být ta bestie uvnitř
Nutí mě to zabíjet
Musí to být zvíře - zvíře - zvíře
Zvíře - zvíře - zvíře - hluboko uvnitř
Ale až bude skutek hotový
A bolest je pryč
Cítím se uvnitř obnovený
Dokud se hlasy nevrátí
Zvíře - zvíře - zvíře
Zvíře - zvíře - zvíře
Moje mysl je ostrá jako břitva
A já jsem divoká kočka
Chtěl bych skartovat tvou tvář
Už jsem ti to řekl
Když cítím nutkání
Hluboko uvnitř
Ztrácím lidský kontakt
Jsem jen vražedný stroj
Chci odolat - ale nedokážu to zadržet
Šelma je uvolněna - musí zaútočit
Síla je znovu a znovu příliš silná
Porušuje řetězy
Mám tu bestii uvnitř
Nikdy mi nevěř
Vím, že uvnitř je zvíře
Uvnitř nás všech
Cítím, že uvnitř musím být bestie
Křičím o pomoc od tohoto netvora uvnitř
Bestie uvnitř - podívej se na zrcadlo - zírá na tebe
I na vás - zvíře uvnitř

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com