TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: the beast inside 

Písňové texty a překlad: accept - the beast inside Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. the beast inside.

Původní

My mind is razor-sharp
And I'm wild-cat-mean
I'd like to shred your face
A danger to you
When I feel the urge
Deep down inside
I lose my human touch
I'm like a killing machine
I want to resist
But I can't hold it back
The beast is unleashed
It's got to attack
Again and again the force is too strong
It's breaching the chains
I've got the beast inside
Don't you trust in me
I've got the beast inside
Craving a victim
It's telling me to kill
I look through evil eyes
Prowling in the streets
In the dead of night
I'm a man on the hunt
I know my soul is under siege
Can't somebody stop me now
Cause I'm losing control
I've got the beast inside
Don't you trust in me
I know it must have been
The beast inside
It's driving me to kill
It's gotta be the beast
The beast
The beast
The beast
The beast
The beast deep down inside
But when the deed is done
And the pain is gone
I feel renewed within
Until the voices return
The beast
The beast
The beast
The beast
The beast
The beast
My mind is razor-sharp
And I'm wild-cat-mean
I'd like to shred your face
I've told you before
When I feel the urge
Deep down inside
I lose my human touch
I'm just a killing machine
I want to resist
But I can't hold it back
The beast is unleashed
It's got to attack
Again and again the force is too strong
It's breaching the chains
It's gotta be the beast inside
Never ever trust in me
I know there is a beast inside
Inside in all of us
I feel I've got the beast inside
I'm screaming for help
From this monster within
The beast inside
Take a look in the mirror
It's staring at you
Even at you
The beast inside

překlad

Moje mysl je ostrá
A já jsem divoká kočka
Chtěl bych skartovat tvou tvář
Nebezpečí pro vás
Když cítím nutkání
Hluboko uvnitř
Ztrácím lidský kontakt
Jsem jako vražedný stroj
Chci odolat
Ale nemohu to zadržet
Šelma je uvolněna
Musí to zaútočit
Síla je znovu a znovu příliš silná
Porušuje řetězy
Mám tu bestii uvnitř
Nevěříš mi?
Mám tu bestii uvnitř
Touha po oběti
Říká mi, abych zabil
Dívám se zlými očima
Plíží se v ulicích
V hloubi noci
Jsem muž na lovu
Vím, že moje duše je v obležení
Nemůže mě teď někdo zastavit
Protože ztrácím kontrolu
Mám tu bestii uvnitř
Nevěříš mi?
Vím, že to muselo být
Bestie uvnitř
Nutí mě to zabíjet
Musí to být ta bestie
Zvíře
Zvíře
Zvíře
Zvíře
Bestie hluboko uvnitř
Ale až bude skutek hotový
A bolest je pryč
Cítím se uvnitř obnovený
Dokud se hlasy nevrátí
Zvíře
Zvíře
Zvíře
Zvíře
Zvíře
Zvíře
Moje mysl je ostrá
A já jsem divoká kočka
Chtěl bych skartovat tvou tvář
Už jsem ti to řekl
Když cítím nutkání
Hluboko uvnitř
Ztrácím lidský kontakt
Jsem jen vražedný stroj
Chci odolat
Ale nemohu to zadržet
Šelma je uvolněna
Musí to zaútočit
Síla je znovu a znovu příliš silná
Porušuje řetězy
Musí to být ta bestie uvnitř
Nikdy mi nevěř
Vím, že uvnitř je zvíře
Uvnitř nás všech
Cítím, že mám tu bestii uvnitř
Křičím o pomoc
Z tohoto monstra uvnitř
Bestie uvnitř
Podívejte se do zrcadla
Zírá na tebe
Dokonce i na tebe
Bestie uvnitř

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com