TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: the abyss 

Písňové texty a překlad: accept - the abyss Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. the abyss.

Původní

The future is predestined, the writing's on the wall
Can you see the telltale signs. The turning point has come
Here it comes
Suicide bombs exploding as missiles crack the sky
Earthquakes and tsunamis, signal the end of time
In the here, and the now
Feel the fear, it's all coming down
The world is turning, turning inside out
The world is burning, it's burning on somehow
But it's broken, it's burning, goin' up in flames!
Can we change the path we're on, somehow turn the tide
Smother the all consuming fire, before the world collides
With the here, and the now
Feel the fear, all coming down
The world is turning, turning inside out
The world is burning, it's burning on somehow
The world is turning, turning inside out
The world is burning, it's burning on somehow
But it's broken, it's burning, goin' up in flames!
Do you remember bluer skies,happy days and simpler times
Seems not that long ago
But so far away, will it ever be the same again
I Don't Think So !
Cos' it's here, and it's now
Feel the fear, all coming down
The world is turning, turning inside out
The world is burning, it's burning on somehow
But it's broken, it's burning, goin' up in flames!
Up in flames !!!

překlad

Budoucnost je předurčena, nápisy na zdi
Vidíte výmluvné značky. Nastal zlom
Je to tady
Sebevražedné bomby explodovaly, když rakety rozbily oblohu
Zemětřesení a tsunami signalizují konec času
Tady a teď
Cítit strach, všechno klesá
Svět se obrací, obrací naruby
Svět hoří, nějak hoří
Ale je to rozbité, hoří, stoupá v plamenech!
Můžeme změnit cestu, na které jsme, nějak zvrátit příliv
Než se srazí svět, uhaste veškerý požár
S tady a teď
Cítit strach, vše sestupovat
Svět se obrací, obrací naruby
Svět hoří, nějak hoří
Svět se obrací, obrací naruby
Svět hoří, nějak hoří
Ale je to rozbité, hoří, stoupá v plamenech!
Pamatujete si modřejší nebe, šťastné dny a jednodušší časy
Zdá se, že to není tak dávno
Ale tak daleko, bude to někdy znovu stejné
Nemyslím si to!
Protože je to tady a je to teď
Cítit strach, vše sestupovat
Svět se obrací, obrací naruby
Svět hoří, nějak hoří
Ale je to rozbité, hoří, stoupá v plamenech!
V plamenech !!!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com