TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: teutonic terror 

Písňové texty a překlad: accept - teutonic terror Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. teutonic terror.

Původní

Back to the front lines, back to the night
Medieval marauders, under the lights
Back for the plunder, the thrill of the flames
The roar of the thunder, back in the game
Storming the castles, swords in the air
Killing the monsters in their own lair
Lighting the torches, setting the stage
You get what you ask for, right in the face
Six string sabers, screams in the night
War clubs pounding, living just for the fight
So we drive, through the night
With the howling wind at our backs
Riding on Teutonic terror
We will, give em' the axe
We will, give em' the axe
String up the razors, sharpen the blades
Tighten the skins up, no one escapes
Crank up the grindstone, load up the sleds
Saddle the horses, off with their heads!
Six string sabers, screams in the night
War clubs pounding, living just for the fight
So we drive, through the night
With the howling wind at our backs
Riding on Teutonic terror
We will, give em' the axe
We will, give em' the axe
For the roar, of the crowd
For the raging frontal attack
Delivering the Teutonic terror
We will, give em' the axe
We will, give em' the axe
So we drive, through the night
With the howling wind at our backs
Riding on Teutonic terror
We will, give em' the axe
For the roar, of the crowd
For the raging frontal attack
Delivering the Teutonic terror
We will, give em' the axe
We will, give em' the axe

překlad

Zpět do předních linií, zpět do noci
Středověcí nájezdníci, pod světly
Zpět k loupeži, vzrušení z plamenů
Řev hromu, zpět ve hře
Storm hrady, meče ve vzduchu
Zabíjení příšer v jejich vlastním doupěti
Osvětlení pochodní, nastavení pódia
Dostanete, o co požádáte, přímo do obličeje
Šest smyčcových šavlí, v noci křičí
Válečné kluby buší, žijí jen pro boj
Takže jedeme přes noc
S vytí větru na zádech
Jízda na germánském teroru
Dáme jim sekeru
Dáme jim sekeru
Navlékněte žiletky a naostřete čepele
Utáhněte kůže, nikdo neunikne
Natočte brusný kámen a naložte sáně
Osedlejte koně, s hlavami!
Šest smyčcových šavlí, v noci křičí
Válečné kluby buší, žijí jen pro boj
Takže jedeme přes noc
S vytí větru na zádech
Jízda na germánském teroru
Dáme jim sekeru
Dáme jim sekeru
Pro řev, dav
Za zuřivý frontální útok
Vysvobození germánského teroru
Dáme jim sekeru
Dáme jim sekeru
Takže jedeme přes noc
S vytí větru na zádech
Jízda na germánském teroru
Dáme jim sekeru
Pro řev, dav
Za zuřivý frontální útok
Vysvobození germánského teroru
Dáme jim sekeru
Dáme jim sekeru

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com