TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: starlight 

Písňové texty a překlad: accept - starlight Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. starlight.

Původní

Know the bright lights of Hollywood
Movie towns, a phony world
Seen a few nights of wonder,
Seen a few nights of hell
Walkin' down the foggy streets of London-town
Now I know it well
Every light in the world is nothing
To the light we know so well
Starlight, shining bright, starlight
Had a bit of life in high society
The slums have seen me, too
And the rich and poor would wonder,
At somethin' old and new
See it every night goin' slowly 'round
Can't you see it's true
Out there every man is equal
Way out there in the blue
Starlight, shining bright, starlight
Take it all the way all night long
Twinkle on, you stars
I feel my brain is blinded,
I wonder what you are
Starlight, shining bright, starlight
Starlight

překlad

Poznejte jasná světla Hollywoodu
Filmová města, falešný svět
Viděl několik nocí zázraků,
Viděl několik pekelných nocí
Kráčíme po mlhavých ulicích londýnského města
Teď to dobře vím
Každé světlo na světě není nic
Na světlo, které tak dobře známe
Světlo hvězd, jasně září, světlo hvězd
Měl trochu života ve vysoké společnosti
Slumy mě také viděly
A bohatí a chudí by se divili,
Na něco starého a nového
Vidíte to každou noc pomalu se točící kolo
Nevidíš, že je to pravda?
Tam venku je každý muž rovnocenný
Cesta tam v modrém
Světlo hvězd, jasně září, světlo hvězd
Ber to celou cestu celou noc
Jiskřte dál, hvězdy
Cítím, že můj mozek je oslepený,
Zajímalo by mě, co jsi zač
Světlo hvězd, jasně září, světlo hvězd
Světlo hvězd

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com