TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: sick dirty mean 

Písňové texty a překlad: accept - sick dirty mean Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. sick dirty mean.

Původní

He's got the power
He's like a god
But he's the devil of flesh and blood
A '45 is his religion
Code of silence his belief
It's the kiss of death
A '45 is his religion
Code of silence his belief
You can find them in a gutter
You will find 'em in your church
They always knows each other
They call it family
You may end up six-feet-under
Anywhere and anytime
It's a one-way-street with a thousand lanes
And a million ways to die
A Thompson sub-machine gun made my day
Sick, dirty and mean
You can hide but you can't run
Sick, dirty and mean
Headhunters cut you down
A godfather's kiss
An icepick in your eye
Sick, dirty and mean
It's like a killing machine
Can you hear your mother crying
Can you see your father die
Can you walk away from children
Dying facedown in the dirt
But if you break the code of silence
You gotta do it anyway
If we don't stop the violence
The mob is here to stay
A pair of concrete slippers
There all vultures all over your back
Sick, dirty and mean
You can hide but you can't run
Sick, dirty and mean
Headhunters cut you down
They will terminate your contract
They will finalize the deal
Sick, dirty and mean
It's a killing machine
A '45 is his religion
Code of silence his belief
It's a double barreled shotgun
With an Ouzi on the side
Sick, dirty and mean
You can hide but you can't run
Sick, dirty and mean
Headhunters cut you down
If you want to be a songbird
There's an axe to clip your wings
Sick, dirty and mean
It's a killing machine
Sick, dirty and mean
Sick, dirty and mean
Sick, dirty and mean
Sick, dirty and mean

překlad

Má moc
Je jako bůh
Ale on je ďábel masa a krve
45 je jeho náboženství
Kód ticha jeho víra
Je to polibek smrti
45 je jeho náboženství
Kód ticha jeho víra
Najdete je v žlabu
Najdete je ve svém kostele
Vždy se znají
Říkají tomu rodina
Můžete skončit šest stop pod zemí
Kdekoli a kdykoli
Je to jednosměrná ulice s tisíci pruhy
A milion způsobů, jak zemřít
Samopal Thompson mi vylepšil den
Nemocný, špinavý a zlý
Můžete se schovat, ale nemůžete utéct
Nemocný, špinavý a zlý
Lovci hlav tě podřezávají
Kmotrův polibek
Icepick v oku
Nemocný, špinavý a zlý
Je to jako zabíjení
Slyšíš plakat svou matku?
Vidíš zemřít svého otce?
Dokážete odejít od dětí?
Umírání lícem dolů ve špíně
Ale pokud porušíte kód mlčení
Musíte to stejně udělat
Pokud násilí nezastavíme
Dav je tu, aby zůstal
Pár betonových pantoflí
Tam jsou všichni supi po celém vašem zádech
Nemocný, špinavý a zlý
Můžete se schovat, ale nemůžete utéct
Nemocný, špinavý a zlý
Lovci hlav tě podřezávají
Ukončí vám smlouvu
Dohodu dokončí
Nemocný, špinavý a zlý
Je to vražedný stroj
45 je jeho náboženství
Kód ticha jeho víra
Je to brokovnice s dvojitou hlavní
S Ouzi na boku
Nemocný, špinavý a zlý
Můžete se schovat, ale nemůžete utéct
Nemocný, špinavý a zlý
Lovci hlav tě podřezávají
Pokud chcete být zpěvným ptákem
Je tu sekera, která vám zacvakne křídla
Nemocný, špinavý a zlý
Je to vražedný stroj
Nemocný, špinavý a zlý
Nemocný, špinavý a zlý
Nemocný, špinavý a zlý
Nemocný, špinavý a zlý

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com