TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: shake your heads 

Písňové texty a překlad: accept - shake your heads Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. shake your heads.

Původní

See the world around you
Deep, dark and grey
Grieving heartbreaks all your life
Seems to be the way
Wars of aggression
Mankind's favorite game
A press on the button
A world in flames
Every night and every day
Frustrations in your heart
Like a one way ticket
No return - you're torn apart
Shake your heads 'till your necks are breaking
Shake your heads cry out as loud as you can
Shake your heads 'till your brains are burning
Shake Your heads cry out as loud as you can
Play the easy rider ride fast and free ridin'
The cost of living don't mean much to me
Your life is a replay
So forget the games you loose
We've got a message
That was made for you
Some say yes and some say no
Understanding is the deal
Come hear the music
It's a brand new feel
Shake your heads 'till your necks are breaking
Shake your heads cry out as loud as you can
Shake your heads 'till your brains are burning
Shake your heads cry out as loud as you can
Shake your heads 'till your necks are breaking
Shake your heads cry out as loud as you can
Shake your heads 'till your brains are burning
Shake your heads cry out as loud as you can
Shake Your heads

překlad

Podívejte se na svět kolem sebe
Hluboké, tmavé a šedé
Celý život truchlící srdce
Zdá se, že je cesta
Války agrese
Oblíbená hra lidstva
Stiskněte tlačítko
Svět v plamenech
Každou noc a každý den
Frustrace ve vašem srdci
Jako jednosměrný lístek
Žádný návrat - jste roztrhaní
Potřeste hlavou, dokud se vám nezlomí krk
Křičte hlavami tak hlasitě, jak jen můžete
Potřásejte hlavami, dokud vaše mozky nehoří
Zatřeste hlavami tak hlasitě, jak jen můžete
Zahrajte si snadnou jízdu jezdce rychle a zdarma
Životní náklady pro mě moc neznamenají
Váš život je odvetou
Takže zapomeňte na hry, které prohrajete
Máme zprávu
To bylo stvořeno pro vás
Někdo říká ano a někdo ne
Porozumění je dohoda
Přijďte si poslechnout hudbu
Je to zcela nový pocit
Potřeste hlavou, dokud se vám nezlomí krk
Křičte hlavami tak hlasitě, jak jen můžete
Potřásejte hlavami, dokud vaše mozky nehoří
Křičte hlavami tak hlasitě, jak jen můžete
Potřeste hlavou, dokud se vám nezlomí krk
Křičte hlavami tak hlasitě, jak jen můžete
Potřásejte hlavami, dokud vaše mozky nehoří
Křičte hlavami tak hlasitě, jak jen můžete
Potřeste hlavou

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com