TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: shadow soldiers 

Písňové texty a překlad: accept - shadow soldiers Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. shadow soldiers.

Původní

So cold and lonely it seems so long since someone was here
Following the shadows, with the sun till it disappears
Thousands of stone white crosses, a formation for all to see
With flags and flames, the ranks and the names of those who died to be free
The fire remains in our hearts all of our dreams made new
Etched in the flames of freedom, we're living on thru you
We're the shadow soldiers, laid to rest standing tall
Shadow soldiers, in freedom you live
That's why we've given it all
Taken too soon from the lives we loved a misery I can not explain
Only when we feel your presence are we sure we did not die in vein
The fire remains in our hearts all of our dreams made new
Etched in the flames of freedom, are these words, oh so true
We're living on thru you
We're the shadow soldiers, laid to rest standing tall
Shadow soldiers, in freedom you live
That's why we've given it all
The fire remains in our hearts all of our dreams made new
Etched in the flames of freedom, we're living on thru you
We're the shadow soldiers, laid to rest standing tall
Shadow soldiers, in freedom you live
That's why we've given it all
Shallow soldiers, laid to rest standing tall
Shadow soldiers, in freedom you live
That's why we've given it all

překlad

Tak chladné a osamělé, zdá se to tak dávno, co tu někdo byl
Sledování stínů, se sluncem, dokud nezmizí
Tisíce kamenných bílých křížů, formace, kterou mají všichni vidět
S vlajkami a plameny, hodnosti a jména těch, kteří zemřeli, aby byli na svobodě
Oheň zůstává v našich srdcích, všechny naše sny se staly novými
Leptaní v plamenech svobody žijeme skrz tebe
Jsme stínoví vojáci, odpočívaní ve výškách
Stínové vojáky, na svobodě žijete
Proto jsme dali všechno
Přijato příliš brzy ze životů, které jsme milovali utrpení, nemohu vysvětlit
Pouze když cítíme vaši přítomnost, jsme si jisti, že jsme nezemřeli v žilách
Oheň zůstává v našich srdcích, všechny naše sny se staly novými
Tato slova jsou vrytá v plamenech svobody, ach tak pravdivá
Žijeme na tobě
Jsme stínoví vojáci, odpočívaní ve výškách
Stínové vojáky, na svobodě žijete
Proto jsme dali všechno
Oheň zůstává v našich srdcích, všechny naše sny se staly novými
Leptaní v plamenech svobody žijeme skrz tebe
Jsme stínoví vojáci, odpočívaní ve výškách
Stínové vojáky, na svobodě žijete
Proto jsme dali všechno
Mělcí vojáci, odpočívaní ve výškách
Stínové vojáky, na svobodě žijete
Proto jsme dali všechno

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com