TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: shades of death 

Písňové texty a překlad: accept - shades of death Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. shades of death.

Původní

Way out in a haunted hollow
A strange chill on a ghostly lake
Dark shadows in a twilight haze
A lost cabin in a tree lined maze
Nightly apparitions, lost destinations
Victims calling from beyond the grave
And now, now they walk the night
Searching for the light, one step beyond
Beyond the shades of death (shades of death)
The darkest shades of death (shades of death)
Beyond the shades
Tied, tied to the devil's chair, a sinister affair
Terror's drawing near, out on the streets of fear
Eyes shine in the black of the night
Somethings moving but it's out of sight
Cryptic symbols in an indian cave
A hitchhiker take you to your grave
A presence in the air, feelings of despair
Footsteps walking in the leaves behind you
And now, now they walk the night
Searching for the light, one step beyond
The darkest shades of death (shades of death)
Beyond the shades of death (shades of death)
The darkest shades
Cursed, there's a curse on the ground,
Terror's drawing near
A dark force all around, out on the streets of fear
And now, and now they walk the night
Searching for the light, one step beyond
Beyond the darkest shades of death (shades of death)
Beyond the shades of death (shades of death)
Beyond the shades of death (shades of death)
The darkest shades of death (shades of death)
Beyond the darkest shades of death

překlad

Cesta ven ve strašidelné prohlubni
Podivný chlad na strašidelném jezeře
Tmavé stíny v soumrakovém oparu
Ztracená kabina v bludišti lemovaném stromy
Noční zjevení, ztracené cíle
Oběti volající zpoza hrobu
A teď, teď chodí po noci
Hledání světla, o krok dále
Za stíny smrti (odstíny smrti)
Nejtemnější odstíny smrti (odstíny smrti)
Za stíny
Svázaný, přivázaný k ďáblově křeslu, zlověstná záležitost
Teror se blíží, v ulicích strachu
Oči září v černé noci
Něco se hýbe, ale je to z dohledu
Kryptické symboly v indické jeskyni
Stopař vás vezme do hrobu
Přítomnost ve vzduchu, pocity zoufalství
Kroky kráčící v listí za vámi
A teď, teď chodí po noci
Hledání světla, o krok dále
Nejtemnější odstíny smrti (odstíny smrti)
Za stíny smrti (odstíny smrti)
Nejtmavší odstíny
Prokletý, na zemi je kletba,
Teror se blíží
Všude kolem temná síla, v ulicích strachu
A teď a teď chodí po noci
Hledání světla, o krok dále
Za nejtemnějšími odstíny smrti (odstíny smrti)
Za stíny smrti (odstíny smrti)
Za stíny smrti (odstíny smrti)
Nejtemnější odstíny smrti (odstíny smrti)
Mimo nejtemnější odstíny smrti

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com