TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: save us 

Písňové texty a překlad: accept - save us Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. save us.

Původní

Beyond the hill, of fantasy
Ha, tell ya
Take care of you, beware of his magical plan
It hurts, breaks your soul, burns your mind
Never believe, never never
Believe the tales of mystical force
Please, save us, bring us his trembling heart [Repeat: x1]
Black hill castle, (there in the dark)
Hear the thunder, watch the spark
Ha ha ha
Can't you see?
Way of life, It's
I saw his sinister face
Speaks your name, don't listen
Otherwise, your part of the scene
He tears you from the ground and takes you higher and higher.
His magic's all around, his eyes are burning like fire
Repeat

překlad

Za kopcem, fantazie
Ha, řekni
Postarejte se o sebe, dejte si pozor na jeho magický plán
Bolí to, zlomí vám duši, spálí vaši mysl
Nikdy nevěř, nikdy nikdy
Věřte příběhům o mystické síle
Prosím, zachraňte nás, přiveďte nám jeho roztřesené srdce [Opakování: x1]
Černý hradní hrad, (tam ve tmě)
Slyšte hrom, sledujte jiskru
Ha ha ha
Nevidíš?
Způsob života, to je
Viděl jsem jeho zlověstný obličej
Mluví tvým jménem, ​​neposlouchej
Jinak vaše část scény
Trhá vás ze země a bere vás výš a výš.
Jeho magie je všude kolem, jeho oči hoří jako oheň
Opakovat

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com