TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: russian roulette 

Písňové texty a překlad: accept - russian roulette Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. russian roulette.

Původní

I know you raped me
And rocked my soul and life
You screwed my brain
And offered me a line
You set my heart on fire
To make me stick like glue
You know I'm coming
Down to the point of fear
You make me eat myself
In scream in pain in vain
To lose the last bit of identity
And forget humanity
That's what you like to do
To treat a man like a pig
And when I'm dead and gone
It's an award I've won
Do you think that pays
Pays for my life
Which I give now when I die
Wargames - killed in action
Wargames - for satisfaction
Shanghai'd - killed in action
Wargames
For you it's so easy
To erase my name
You might have a celebration
For the ones who died
Charity in general
Is tax-deductible as well
Ain't that exciting
Hahaha, when everything's alright
Do you think that pays
Pays for my life - hey hey
Which I give now when I die
Wargames - killed in action
Wargames - for satisfaction
Shanghai'd - killed in action
Wargames
What a lie to say I'm immortal
What a lie to sell me your fame
Where is God when I'm buried
Does he stop this bloody game
What a lie to say I'm immortal
What a lie to sell me your fame
Where is God when I'm buried
Does he stop this bloody game
Wargames - killed in action - wargames
Wargames - killed in action
Wargames - for satisfaction
Shanghai'd - killed in action
Wargames - aaah
Wargames - killed in action
Wargames - for satisfaction
Shanghai'd - killed in action
Wargames

překlad

Vím, že jsi mě znásilnil
A otřáslo mou duší a životem
Posral jsi mi mozek
A nabídl mi linku
Zapálil jsi mé srdce
Aby mě držel jako lepidlo
Víš, že přijdu
Až do bodu strachu
Přinutíš mě se najíst
Marně křičel bolestí
Ztratit poslední kousek identity
A zapomenout na lidstvo
To je to, co rád děláš
Zacházet s mužem jako s prasetem
A když jsem mrtvý a pryč
Je to cena, kterou jsem vyhrál
Myslíte si, že to platí
Platí za můj život
Což teď dávám, když zemřu
Wargames - zabit v akci
Wargames - pro spokojenost
Shanghai'd - zabit v akci
Wargames
Pro vás je to tak snadné
Vymazat mé jméno
Možná budete mít oslavu
Pro ty, kteří zemřeli
Charita obecně
Je také odečitatelný z daní
Není to tak vzrušující
Hahaha, když je všechno v pořádku
Myslíte si, že to platí
Platí za můj život - hej hej
Což teď dávám, když zemřu
Wargames - zabit v akci
Wargames - pro spokojenost
Shanghai'd - zabit v akci
Wargames
Jaká lež říct, že jsem nesmrtelný
Jaká lež mi prodala tvou slávu
Kde je Bůh, když jsem pohřben
Zastaví tu krvavou hru?
Jaká lež říct, že jsem nesmrtelný
Jaká lež mi prodala tvou slávu
Kde je Bůh, když jsem pohřben
Zastaví tu krvavou hru?
Wargames - zabitý v akci - wargames
Wargames - zabit v akci
Wargames - pro spokojenost
Shanghai'd - zabit v akci
Wargames - aaah
Wargames - zabit v akci
Wargames - pro spokojenost
Shanghai'd - zabit v akci
Wargames

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com