TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • accept – protectors of terror

Interpret: accept - Název: protectors of terror 

Písňové texty a překlad: accept - protectors of terror Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. protectors of terror.

Původní

They are protectors of terror
They are protectors of terror
They're in the business of illusion
An empire built on pain
The Almighty's inquisition
They're a fire burning out of control
A thousand years of praying
Of faith, morality
A thousand years of staying
Of terror in the name of cross
Will you pray, will you cry
Thou shalt not bear false witness
When brothers in faith
Turn to brothers in arms
Thou shalt not make unto thee
any graven images
How many more have to die
They are protectors of terror
They are protectors of terror
You pay for your salvation
You have to bend your knees in pain
No surrender to temptation
You're a slave to the eye of the Lord
Will you pray, will you cry
Thou shalt not take the name of the Lord thy
God in vain
When brothers in faith
Turn to brothers in arms
Thou shalt not covet thy neighbor's oxen
How many more have to die
They are protectors of terror
They are protectors of terror
They are protectors of terror
They are protectors
They are protectors of terror
Fear not those who dare to treed
upon the ashes of the chosen ones
They will drink the spillage of the blood
Behind closed doors the darkest
one prepares his altar of death
They are protectors
Will you pray, will you cry
Of terror
When brothers in faith turn
to brothers in arms
They are protectors
How many more have to die
Laws carved in stone are rewritten in blood
They are protectors of terror
They are protectors of terror
They are protectors of terror
They are protectors
They are protectors of terror
They are protectors of terror

překlad

Jsou ochránci teroru
Jsou ochránci teroru
Dělají iluze
Impérium postavené na bolesti
Všemohoucí inkvizice
Jsou to oheň, který se vymkl kontrole
Tisíc let modlení
Víry, morálky
Tisíc let pobytu
Teroru ve jménu kříže
Budeš se modlit, plakat?
Nebudeš vydávat falešné svědectví
Když bratři ve víře
Obraťte se na bratry ve zbrani
Neučiníš tobě
jakékoli ryté obrázky
Kolik dalších musí zemřít
Jsou ochránci teroru
Jsou ochránci teroru
Zaplatíte za svou spásu
Musíte bolestně ohýbat kolena
Žádné vzdání se pokušení
Jsi otrokem očí Páně
Budeš se modlit, plakat?
Nebudeš brát jméno Pána svého
Bůh nadarmo
Když bratři ve víře
Obraťte se na bratry ve zbrani
Nepožádáš voly svého bližního
Kolik dalších musí zemřít
Jsou ochránci teroru
Jsou ochránci teroru
Jsou ochránci teroru
Jsou to ochránci
Jsou ochránci teroru
Nebojte se těch, kteří se odvážili treedovat
na popel vyvolených
Vypijí únik krve
Za zavřenými dveřmi nejtemnější
jeden připravuje svůj oltář smrti
Jsou to ochránci
Budeš se modlit, plakat?
Teroru
Když se bratři ve víře otočí
bratrům ve zbrani
Jsou to ochránci
Kolik dalších musí zemřít
Zákony vytesané do kamene jsou přepsány krví
Jsou ochránci teroru
Jsou ochránci teroru
Jsou ochránci teroru
Jsou to ochránci
Jsou ochránci teroru
Jsou ochránci teroru

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com