TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: prejudice 

Písňové texty a překlad: accept - prejudice Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. prejudice.

Původní

We grow and fertilize the semen of hate
Ignoring our ignorance, daring our fate
Predictions were made, generations were lost
While the seed is growing day by day in front of us
We buried tolerance and our respect
Became a breeding ground for social dismay
Whatever happened to the love-generation
With black and white hand in hand side by side
So preacher don't you preach
Hey teacher don't you teach
Prejudice, stop the hate
No more prejudice, I ain't losing my faith
Prejudice, stop the hate
No more prejudice, I ain't losing my faith
If we could manage just to get along
Instead of blaming each other for what's going wrong
Education is the secret, the future's in our hands
Burn the fields of hate and believe again
Teacher don't you teach
Preacher don't you preach
So teacher don't you teach me
Hey preacher don't you preach
Prejudice, stop the hate
No more prejudice, I ain't losing my faith
Prejudice, stop the hate
No more prejudice, I ain't losing my faith
Prejudice, prejudice
Judging one another by the color of skin
Carefully covering our feelings within
We solve our problems with a kick in the face
We're living in a world judged by color and race
So preacher don't you preach
Hey teacher don't you teach me

překlad

Pěstujeme a hnojíme sperma nenávisti
Ignorujeme naši nevědomost, odvážíme se našemu osudu
Byly předpovídány, generace byly ztraceny
Zatímco semeno roste každý den před námi
Pohřbili jsme toleranci a naši úctu
Stala se živnou půdou pro sociální zděšení
Cokoli se stalo generaci lásky
S černou a bílou ruku v ruce vedle sebe
Takže kazateli, nekážte
Hej, učiteli, neučíš?
Předsudky, zastavte nenávist
Už žádné předsudky, neztrácím víru
Předsudky, zastavte nenávist
Už žádné předsudky, neztrácím víru
Kdybychom dokázali zvládnout, jen abychom spolu vycházeli
Místo toho, abychom si navzájem vyčítali, co se děje špatně
Vzdělání je tajemstvím, budoucnost je v našich rukou
Spalte pole nenávisti a znovu věřte
Učitel, neučíš?
Kazateli, nekážeš
Takže, učiteli, neučíte mě
Ahoj kazateli, nekáž
Předsudky, zastavte nenávist
Už žádné předsudky, neztrácím víru
Předsudky, zastavte nenávist
Už žádné předsudky, neztrácím víru
Předsudek, předsudek
Soudě podle barvy pleti
Pečlivě zakrývejte naše pocity uvnitř
Naše problémy řešíme kopnutím do obličeje
Žijeme ve světě soudě podle barvy a rasy
Takže kazateli, nekážte
Ahoj učiteli, ty mě to nenaučíš

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com