TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: monsterman 

Písňové texty a překlad: accept - monsterman Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. monsterman.

Původní

Screaming just for mercy
I am no monster man
Knowing makes you guilty
Not free of any faults
I see a hot, hot fighting
On controversial sides
To call my mercy killer
'cause I did it right
For love I gave you fading life
For love I had to give you up
I am no monster man - mercy or crime
Dead or alive dead or alive
I am no monster man - mercy or crime
Facing all the trouble
I still remember our nights
And we're swearing both to free us
When life is only pain
For love I had to give you up
I am no monster man - mercy or crime
Dead or alive dead or alive
I am no monster man - mercy or crime
Dead or alive dead or alive
Monster man
I am no monster man - mercy or crime
Dead or alive dead or alive
I am no monster man - mercy or crime
I am no monster man

překlad

Křičím jen o milost
Nejsem žádný netvor
Vědění vás viní
Bez závad
Vidím horké, horké boje
Na kontroverzních stranách
Zavolat svému milosrdnému vrahovi
protože jsem to udělal správně
Z lásky jsem ti dal vybledlý život
Z lásky jsem se tě musel vzdát
Nejsem žádný netvor - milosrdenství nebo zločin
Mrtvý nebo živý mrtvý nebo živý
Nejsem žádný netvor - milosrdenství nebo zločin
Tváří v tvář všem problémům
Stále si pamatuji naše noci
A přísaháme, že nás osvobodí
Když život je jen bolest
Z lásky jsem se tě musel vzdát
Nejsem žádný netvor - milosrdenství nebo zločin
Mrtvý nebo živý mrtvý nebo živý
Nejsem žádný netvor - milosrdenství nebo zločin
Mrtvý nebo živý mrtvý nebo živý
Příšerný muž
Nejsem žádný netvor - milosrdenství nebo zločin
Mrtvý nebo živý mrtvý nebo živý
Nejsem žádný netvor - milosrdenství nebo zločin
Nejsem žádný netvor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com