TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • accept – living for tonite

Interpret: accept - Název: living for tonite 

Písňové texty a překlad: accept - living for tonite Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. living for tonite.

Původní

Always on the run
Where you are going, what you are doing
Looking just for fun
Love the twilight, love the dark
Rats, are all around
And I am waiting for a head
Take what you want
And if you need it take it now
Guess it will be just alright
I'm living for tonite, tonite
Living for tonite, tonite
Working out my way
Find some ramp-rats, find some victims
Bad games all night long
We need to hid it just for fun
Games, we shouldn't play
And if you need some help, just wait
I'm going out into the dark
Guess it will be just alright
I'm living for tonite, tonite
Living for tonite, tonite
Gimme your body
Take what you want
Can't wait anymore
I'm living for tonite, living for tonite
Tonite, living for tonite
Tonite, living for tonite
Tonite, I'm living, living for tonite

překlad

Vždy na útěku
Kam jedete, co děláte
Hledáte jen pro zábavu
Milujte soumrak, milujte temnotu
Krysy, jsou všude kolem
A čekám na hlavu
Vezměte si, co chcete
A pokud to potřebujete, vezměte si to hned
Asi to bude v pořádku
Žiju pro tonite, tonite
Život pro tonita, tonita
Pracuji svou cestou
Najděte nějaké krysy, najděte nějaké oběti
Špatné hry celou noc
Musíme to schovat jen tak pro zábavu
Hry, neměli bychom hrát
A pokud potřebujete pomoc, počkejte
Jdu do tmy
Asi to bude v pořádku
Žiju pro tonite, tonite
Život pro tonita, tonita
Dej mi své tělo
Vezměte si, co chcete
Už nemůžu čekat
Žiji pro tonite, žiji pro tonite
Tonite, žijící pro tonite
Tonite, žijící pro tonite
Tonite, žiju, žiju pro tonite

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com