TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • accept – i don t wanna be like you

Interpret: accept - Název: i don t wanna be like you 

Písňové texty a překlad: accept - i don t wanna be like you Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. i don t wanna be like you.

Původní

Heaven knows
Heaven knows I tried
To be like you
To be a part of the tribe
I'd rather leave it all behind
But that's alright
I'm not your average type
No Mr. Clean, hey,
I want to be me
Can't you see
I'm the exception to the rule
I know what I want
And I know I'm gonna get it
That's is why
I'm the exception to the rule
Don't push me too far
The way I am is just because
I don't want to be like you
I don't want to be like you
The walls can be shaking
The earth could be quaking
I still don't want to be like you
I'm hog-tied 'n' dirty
I'm tough and mean
Keep your Wall Street slickers
And the American dream
You've done me over and over
You've tried to tie me down
Why don't you step out of the shadows
Dare to roll the dice
Let it roll
And don't you push me around
Can't you see
I'm the exception to the rule
I know what I want
And I know I'm gonna get it
That's is why
I'm the exception to the rule
Don't push me too far
The way I am is just because
I don't want to be like you
I don't want to be like you, never ever!
The walls can be shaking
The earth could be quaking
But I still don't want to be like you
The ordinary way of life ain't for me
I do what I want and I want to be free
Never know, where I go or what I'm gonna do
Why can't you see
The only thing I know is that
I don't want to be like you
I don't want to be like you
If the oceans turn to desert
Hell can turn to ice
But I still don't want to be like you
I don't want to be like you
I don't want to be like you, no way!
The walls can be shaking
The earth could be quaking
But I still don't want to be like, you!

překlad

Nebe ví
Nebe ví, že jsem to zkusil
Být jako ty
Být součástí kmene
Raději bych to všechno nechal za sebou
Ale to je v pořádku
Nejsem váš průměrný typ
Ne, pane Clean, hej,
Chci být já
Nevidíš
Jsem výjimkou z pravidla
vím co chci
A vím, že to dostanu
To je důvod, proč
Jsem výjimkou z pravidla
Netlač mě příliš daleko
To, jaký jsem, je jen proto, že
Nechci být jako ty
Nechci být jako ty
Stěny se mohou třást
Země se mohla třást
Pořád nechci být jako ty
Jsem svázaný a špinavý
Jsem tvrdý a zlý
Udržujte své slickery na Wall Street
A americký sen
Udělal jsi mě znovu a znovu
Pokusili jste se mě svázat
Proč nevystoupíš ze stínu
Odvažte se hodit kostkou
Nech to valit
A netlač na mě
Nevidíš
Jsem výjimkou z pravidla
vím co chci
A vím, že to dostanu
To je důvod, proč
Jsem výjimkou z pravidla
Netlačte mě příliš daleko
To, jaký jsem, je jen proto, že
Nechci být jako ty
Nechci být jako ty, nikdy!
Stěny se mohou třást
Země se mohla třást
Ale pořád nechci být jako ty
Obyčejný způsob života pro mě není
Dělám si, co chci, a chci být na svobodě
Nikdy nevíte, kam jdu nebo co budu dělat
Proč nevidíš
Jediné, co vím, je to
Nechci být jako ty
Nechci být jako ty
Pokud se oceány promění v poušť
Peklo se může proměnit v led
Ale pořád nechci být jako ty
Nechci být jako ty
V žádném případě nechci být jako ty!
Stěny se mohou třást
Země se mohla třást
Ale pořád nechci být jako ty!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com