TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: heaven is hell 

Písňové texty a překlad: accept - heaven is hell Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. heaven is hell.

Původní

We swear it on the Bible
If wanted on the Koran
It's always good for trouble
To have a holy ghost
We have made the decision
There is forgiveness, if you need
But this is not in this world
You have to wait and wait
There is no - no other way
You can't just believe what you want
No other way - no no
You can read it in the book, what's good or bad
Heaven is there where hell is
And hell is down on earth, oh yes it is
Heaven is there where hell is
And hell is down on earth, oh yeah
You shouldn't kill your brother
Except if he doesn't know what's right
If he can't love your heaven
Ah, it's a mercy for him to die
And that it's so much better
Than to live without redemption
This is easy to do so
And you can read how it works
All you need - is the holy ghost
Oh, he will comfort you
No other way - no no
That's how they're cheating you
And make believe what's good or bad
Heaven is there where hell is
And hell is down on earth, is it heaven or hell
Heaven is there where hell is
And hell is down on earth
Down on earth, oh yes it is
Is it heaven or hell
I'm sure we all know them
Those perverts, they're everywhere
Mmh, we're talking straight about facts
You know deep inside what's right or wrong
And the world stinks, and the paradise is now a sewer
And they sell shit for gold
And you have to take what you've got
Heaven is never in heaven - and hell is down on earth
Heaven is there where hell is - and hell is down on earth
Hahaha, heaven is never in heaven - and hell is down on earth
Heaven is there where hell is - and hell is down on earth
Heaven is never in heaven - and hell is down on earth
Heaven is there where hell is - and hell is down on earth
Hahahaha
Heaven is there where hell is
And hell is down on earth, oh yes it is
Heaven is there where hell is
And hell is down on earth
Oh, don't you think that heaven is there where hell is
And hell is down on earth, tell me is it heaven or hell
Heaven is there where hell is
And heaven is down on earth, hahaha

překlad

Přísaháme na Bibli
Pokud se chce na Koránu
Vždy je to dobré na potíže
Mít svatého ducha
Rozhodli jsme se
Existuje odpuštění, pokud potřebujete
Ale to není na tomto světě
Musíte počkat a počkat
Neexistuje - žádný jiný způsob
Nemůžete jen uvěřit tomu, co chcete
Žádný jiný způsob - ne ne
Můžete si to přečíst v knize, co je dobré nebo špatné
Nebe je tam, kde je peklo
A peklo je na zemi, ach ano, je
Nebe je tam, kde je peklo
A peklo je dole na zemi, ach jo
Neměl bys zabít svého bratra
Až na to, že neví, co je správné
Pokud nemůže milovat vaše nebe
Ach, je to slitování, že zemřel
A že je to mnohem lepší
Než žít bez vykoupení
To je snadné
A můžete si přečíst, jak to funguje
Vše, co potřebujete - je svatý duch
Utěší vás
Žádný jiný způsob - ne ne
Tak tě podvádějí
A věřte, co je dobré nebo špatné
Nebe je tam, kde je peklo
A peklo je na zemi, je to nebe nebo peklo
Nebe je tam, kde je peklo
A peklo je na zemi
Dole na zemi, ach ano, je
Je to nebe nebo peklo?
Jsem si jistý, že je všichni známe
Ti zvrhlíci jsou všude
Mmh, mluvíme přímo o faktech
Hluboko uvnitř víte, co je správné nebo špatné
A svět páchne a ráj je nyní kanalizací
A prodávají hovno za zlato
A musíte si vzít, co máte
Nebe nikdy není v nebi - a peklo dole na zemi
Nebe je tam, kde je peklo - a peklo dole na zemi
Hahaha, nebe nikdy není v nebi - a peklo je na zemi
Nebe je tam, kde je peklo - a peklo je dole na zemi
Nebe nikdy není v nebi - a peklo dole na zemi
Nebe je tam, kde je peklo - a peklo dole na zemi
Hahahaha
Nebe je tam, kde je peklo
A peklo je dole na zemi, ach ano, je
Nebe je tam, kde je peklo
A peklo je dole na zemi
Oh, nemyslíš si, že nebe je tam, kde je peklo
A peklo je na zemi, řekni mi, že je to nebe nebo peklo
Nebe je tam, kde je peklo
A nebe je dole na zemi, hahaha

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com