TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: donation 

Písňové texty a překlad: accept - donation Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. donation.

Původní

It's way past noon, I just woke up
Man, I feel like shit
One drink too much, took me right out, pass
How the hell did I get home
I was still in bed when I heard the door
Somebody kept on knockin'
And there she was, neat as a pin
Smile on the face, staring down on me
There she was, there she was
Asking for the little donation
There she was, there she was
Shakin' more than my foundations
So I asked her in, and to my surprise
She didn't waste no time
She took off her dress, kicked off her shoes
And threw away her glasses
She was here, she said, to save my soul
Asking for a little donation
I gave her all I had to give
Waiting for my salvation
There she was, there she was
Praying for the little donation
On her knees, there she was
Shakin' more than my foundations
There she was
Begging for a little donation
Down on her knees
She rocked me down to my foundations
Dwn to my foundations
It's all for a good purpose
But it ain't for charity
It's all for a good purpose
She came for money, and gave her dignity
C.O.D.- Charity
C.O.D.- Charity, no charge
C.O.D.- Charity, no fees
C.O.D.- Charity
C.O.D.- Charity, she came, she saw, she conquered
C.O.D.- Charity
C.O.D.- Charity, she came, she saw, she had it from me
C.O.D.- Charity
C.O.D.- Charity, down
C.O.D.- Charity, down on me
C.O.D.- Charity, oh Lord
C.O.D.- Charity, she's sucking out the devil, the devil in me
You know, I'm good
Do you like my holy donation
Just call on me, whenever your want
And rock me down to my foundation
There she was
Asking for a little donation
Don't ever stop, don't spill a drop
Keep a shakin' on a my foundations

překlad

Je po poledni, právě jsem se probudil
Člověče, cítím se jako hovno
Jeden drink příliš mnoho, vzal mě hned ven, projít
Jak jsem se k čertu dostal domů
Když jsem zaslechl dveře, byl jsem stále v posteli
Někdo stále klepe
A tam byla, čistá jako špendlík
Úsměv na tváři, zírání dolů na mě
Tam byla, tam byla
Žádáme o malý dar
Tam byla, tam byla
Shakin 'více než moje základy
Zeptal jsem se jí tedy ke svému překvapení
Neztrácela čas
Sundala si šaty a sundala si boty
A odhodila brýle
Byla tady, řekla, aby zachránila mou duši
Žádáme o malý dar
Dal jsem jí vše, co jsem musel dát
Čekám na svou spásu
Tam byla, tam byla
Modlím se za malý dar
Na kolenou tam byla
Shakin 'více než moje základy
Tam byla
Prosit o malý dar
Dolů na kolena
Skočila mě dolů k mým základům
Dwn k mým základům
Je to všechno pro dobrý účel
Ale to není pro charitu
Je to všechno pro dobrý účel
Přišla pro peníze a dala jí důstojnost
C.O.D. - charita
C.O.D. - charita, žádný poplatek
C.O.D. - charita, žádné poplatky
C.O.D. - charita
C.O.D. - Charita, přišla, viděla, dobyla
C.O.D. - charita
C.O.D. - Charita, přišla, viděla, měla to ode mě
C.O.D. - charita
C.O.D. - Charita, dolů
C.O.D. - Charita, dole na mě
C.O.D. - Charita, ó Pane
C.O.D. - Charita, vysává ďábla, ďábla ve mně
Víš, jsem dobrý
Líbí se vám můj svatý dar
Stačí na mě zavolat, kdykoli budete chtít
A sraz mě na základnu
Tam byla
Žádáme o malý dar
Nikdy nepřestávej, nevylij kapku
Otřásej se na mých základech

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com