TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: dogs on leads 

Písňové texty a překlad: accept - dogs on leads Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. dogs on leads.

Původní

He stares at her, his teeth are bare
Blood gets hot, he wants it now,
He wants it rare, but something's there
That holds him back from the attack
Before the kill he feels the thrill
Something is there, that cools him off
And it seems some kind of tough
What a force on leads
They wait for you, they're getting big
But they can hide, their lust is huge
Some are nice, and some are false
And all they want is that you believe
That they are just like you and me
They're talking sweet, they're acting calm
They are so smooth, they're so nice
But if they could they would bite
Dogs on leads, dogs on leads
Dogs on leads, dogs on leads
Oh, it's so mean
No one knows that they're outrageous
As long as they are treated gracious
Once cut off they're getting wild
But someone's there, who leads the lead
And they can walk in a line
And they dance on a rein
Something's there that cools them off
But it seems some kind, some kind of tough
They're all
Dogs on leads, dogs on leads
Dogs on leads, dogs on leads
Dogs on leads
And the sweetest of the sweetest
Is a hunter held on leads
They're the nicest, they're the calmest
No one knows it, who's the beast
Don't you turn 'rough, it's too dangerous
So you better catch the lead
If they're hungry, they might hurry
And you better feed the need
Dogs on leads, dogs on leads
Dogs on leads, dogs on leads
Oh yeah!
Dogs on leads, dogs on leads
Dogs on leads
Dogs, dogs on leads

překlad

Zírá na ni, zuby má holé
Krev se zahřívá, chce ji hned,
Chce to vzácně, ale něco tam je
To ho drží před útokem
Před zabitím cítí vzrušení
Něco tam je, co ho ochladí
A zdá se, že je to trochu těžké
Jaká síla vede
Čekají na vás, stávají se velkými
Ale mohou se skrývat, jejich touha je obrovská
Některé jsou hezké a jiné falešné
A jediné, co chtějí, je, abys věřil
Že jsou jako ty a já
Mluví sladce, chovají se klidně
Jsou tak hladké, jsou tak milé
Ale pokud mohli, kousali by
Psi na vodítkách, psi na vodítkách
Psi na vodítkách, psi na vodítkách
Je to tak zlé
Nikdo neví, že jsou pobuřující
Pokud se s nimi zachází laskavě
Jakmile jsou odříznuti, divoce jdou
Ale je tu někdo, kdo vede
A mohou kráčet v řadě
A tančí na uzdě
Něco tam je, co je ochladí
Ale zdá se, že nějaký druh, nějaký druh tvrdé
Všichni jsou
Psi na vodítkách, psi na vodítkách
Psi na vodítkách, psi na vodítkách
Psi na vodítkách
A nejsladší z nejsladších
Je lovec držen na vodítkách
Jsou nejhezčí, jsou nejklidnější
Nikdo to neví, kdo je ta bestie
Neobracejte se, je to příliš nebezpečné
Takže byste se měli chytit vedení
Pokud mají hlad, mohli by si pospíšit
A vy byste měli lépe krmit potřebu
Psi na vodítkách, psi na vodítkách
Psi na vodítkách, psi na vodítkách
Ach jo!
Psi na vodítkách, psi na vodítkách
Psi na vodítkách
Psi, psi na vodítkách

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com