TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • accept – dark side of my heart

Interpret: accept - Název: dark side of my heart 

Písňové texty a překlad: accept - dark side of my heart Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. dark side of my heart.

Původní

There's a space in the darkness, where a fire still burns
It's beyond a reason, past point of no return
There's a hunger that's calling, and the fever runs wild
It's where the light throws shadows on the thoughts of every child
Deep within this hallowed chamber where two worlds collide
If you open up the door, don't cross the line
You know it's tearing me apart, this is the dark side of my heart
And I knew it from the start, there in the dark side of my heart
Just a slave to the shadows, just a pawn in the game
Drawn to the slaughter like a moth before a flame
It's the good and the evil, walking side by side
You can feel it coming, but there is no place to hide
Tell me all your darkest secrets and I'll tell you mine
Open up the door but don't cross the line
You know it's tearing me apart, this is the dark side of me heart
And I knew it from the start, here in the dark side of my heart
There's an ager on my shoulder, but the devils whisper in my ear
It's the battle old as time itself
A taunt that never disappears
Tell me all your darkest secrets and I'll tell you mine
Open up the door but don't cross the line
You know it's tearing me apart, this is the dark side of my heart
And I knew it from the start, there in the dark side of my heart

překlad

Ve tmě je prostor, kde stále hoří oheň
Je to mimo důvod, minulost bez návratu
Volá hlad a horečka je divoká
Je to místo, kde světlo vrhá stíny na myšlenky každého dítěte
Hluboko v této posvátné komoře, kde se srazily dva světy
Pokud otevřete dveře, nepřekračujte hranici
Víš, že mě to trhá, tohle je temná stránka mého srdce
A věděl jsem to od začátku, tam v temné straně mého srdce
Jen otrok stínů, jen pěšec ve hře
Přitahován na porážku jako můra před plamenem
Je to dobro a zlo, kráčící bok po boku
Cítíte, že to přichází, ale není se kam schovat
Pověz mi všechna svá nejtemnější tajemství a já ti řeknu moje
Otevřete dveře, ale nepřekračujte hranici
Víš, že mě to trhá, tohle je temná stránka mého srdce
A věděl jsem to od začátku, tady v temné stránce mého srdce
Na rameni mám agera, ale ďáblové mi šeptají do ucha
Je to bitva stará jako čas sám
Posměch, který nikdy nezmizí
Pověz mi všechna svá nejtemnější tajemství a já ti řeknu moje
Otevřete dveře, ale nepřekračujte hranici
Víš, že mě to trhá, tohle je temná stránka mého srdce
A věděl jsem to od začátku, tam v temné straně mého srdce

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com