TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: crossroads 

Písňové texty a překlad: accept - crossroads Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. crossroads.

Původní

I couldn't talk for the longest time
About the deepest fear of mine
I'm haunted by this hurting spell
To see what I can never tell, it really hurts
Who am I, what can I say
I rather turn my eyes away
I hear my conscience speak out loud
You cannot change
You're way too proud
Don't let me down
I'm standing at the crossroads
Don't let me down
I'm standing at the crossroads
You gotta know, I can read your mind
And see that you're the kind
Who's hiding pain, hiding his life
Behind a wall, a wall of pride

překlad

Nejdelší dobu jsem nemohl mluvit
O mém nejhlubším strachu
Pronásleduje mě toto bolestivé kouzlo
Abych viděl, co nikdy nemohu říct, opravdu to bolí
Kdo jsem, co mohu říct
Raději odvrátím oči
Slyším své svědomí mluvit nahlas
Nemůžeš se změnit
Jsi příliš hrdý
Nezklam mě
Stojím na křižovatce
Nezklam mě
Stojím na křižovatce
Musíš vědět, umím číst tvé myšlenky
A uvidíte, že jste ten druh
Kdo skrývá bolest, skrývá svůj život
Za zdí, zdí hrdosti

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com