TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: chain reaction 

Písňové texty a překlad: accept - chain reaction Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. chain reaction.

Původní

Another lousy night
Out on the tiles again
Tired of the routine
I never ever get it right
I've been lookin' for some action
To divert my attention
Got no rhyme or a reason
Feel the sign,
Feel the time,
The time of the season
Tonight I'm gonna make the grade
Out of the cold nothing can stop
Nothing gonna stop me now, no!
I know I need chain reactions
I know I need heavy action
I know I need chain reactions
All I'm lookin' for
Is the life's attractions, yeah!
Another boring day
I couldn't take no more
Turnin' down the blue mood
As long as I'm runnin'
With the pack I know I'm free
Tonight I'm gonna make the grade
Out of the cold nothing can stop
Nothing can stop me now, no!
Chain reactions
I know I need chain reactions
I know I need heavy action
I know I need chain reactions
I know I need heavy action
Chain reactions, Life attraction

překlad

Další mizerná noc
Znovu na dlaždice
Unavený rutinou
Nikdy to nechápu správně
Hledal jsem nějakou akci
Aby odvrátil mou pozornost
Nemám rým ani důvod
Cítit znamení
Cítit čas,
Čas sezóny
Dnes večer udělám známku
Ze zimy se nic nemůže zastavit
Teď mě nic nezastaví, ne!
Vím, že potřebuji řetězové reakce
Vím, že potřebuji tvrdou akci
Vím, že potřebuji řetězové reakce
Všechno, co hledám
Jsou životní atrakce, jo!
Další nudný den
Už jsem nemohl vydržet
Ztlumení modré nálady
Tak dlouho jak běžím
S balíčkem vím, že jsem volný
Dnes večer udělám známku
Ze zimy se nic nemůže zastavit
Teď mě nemůže nic zastavit, ne!
Řetězové reakce
Vím, že potřebuji řetězové reakce
Vím, že potřebuji tvrdou akci
Vím, že potřebuji řetězové reakce
Vím, že potřebuji tvrdou akci
Řetězové reakce, životní přitažlivost

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com