TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: breake the ice 

Písňové texty a překlad: accept - breake the ice Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. breake the ice.

Původní

Day after day
I'm beginning to realize
The torture and pain
Are we going insane
Our vibrations
May be the push we need
We're restless at heart burnin' inside
Throwing it all away
There's a message in our life
It makes me wonder why
There's a vibe we can't deny
That's why we must
Break the ice - leave all the rest behind
Break the ice - and try in a way to hold on and stay
Break the ice - we know we can't deny
Break the ice - by taking the chance we're breakin' away
We gotta follow the lead
It's all part of the give and take
Where anything goes
Our spirits will shine
I won't be long
Before we realize
That we've given in
To the power of love - yes we do
There's a message in our life
It makes me wonder why
There's a vibe we can't deny
That's why we must
Break the ice - leave all the rest behind
Break the ice - we're throwing away what more can I say
Break the ice - leave it all behind
Break the ice
It doesn't help to cry
No need to wonder why
We hold it all in hand
Needless to say - needless to say
Break the ice - ice
We must
Break the ice - leave all the rest behind
Break the ice - and try in our way to hold on and stay
We must
Break the ice - we know we can't deny
Break the ice - by takin' a chance we're breaking away
Break the ice

překlad

Den co den
Začínám si to uvědomovat
Mučení a bolest
Zblázníme se?
Naše vibrace
Může to být tlak, který potřebujeme
Jsme neklidní, když uvnitř pálí srdce
Všechno zahodil
V našem životě je zpráva
Přemýšlím, proč
Je tu atmosféra, kterou nemůžeme popřít
Proto musíme
Prolomte led - zbytek nechte za sebou
Prolomit ledy - a pokusit se vydržet a zůstat
Prolomit ledy - víme, že to nemůžeme popřít
Prolomit ledy - tím, že využijeme šance, že se zlomíme
Musíme jít podle toho
Je to všechno součást dávání a přijímání
Kam se něco děje
Naše nálada bude zářit
Nebudu dlouho
Než si to uvědomíme
Že jsme se vzdali
K síle lásky - ano, máme
V našem životě je zpráva
Přemýšlím, proč
Je tu atmosféra, kterou nemůžeme popřít
Proto musíme
Prolomte led - zbytek nechte za sebou
Prolomit ledy - zahodíme, co víc mohu říct
Prolomte led - nechte to všechno za sebou
Prolomit ledy
Nepomáhá plakat
Není třeba se divit proč
Držíme to všechno v ruce
Netřeba říkat - netřeba říkat
Prolomit led - led
Musíme
Prolomte led - zbytek nechte za sebou
Prolomit ledy - a pokusit se v našem způsobu vydržet a zůstat
Musíme
Prolomit ledy - víme, že to nemůžeme popřít
Prolomit ledy - tím, že využijeme šance, že se odtrhneme
Prolomit ledy

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com