TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • accept – beat the bastards

Interpret: accept - Název: beat the bastards 

Písňové texty a překlad: accept - beat the bastards Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. beat the bastards.

Původní

Get up, get the hell on outta here
Cut the ropes that bind you
Stand up, straight into your fear
Leave the past behind you
Your cautious ways, have spawned your nothing
Life, is just an empty stage
Where do you go from here
Living, puts the words upon the page
Open to a new frontier
Your mundane life, is history
You'll seize the day, it's mystery
Cut the ripcord, don't look back
Burn the bridges down
Grab the handle, clench your fist
Beat the bastards down
Fire, there's fire in your heart
Flames of passion burn
Higher, raging from the start
And now there's no return
Go have your way, your fantasy
Embrace the day, it's destiny
Cut the ripcord, don't look back
Burn the bridges down
Grab the handle, clench your fist
Beat the bastards down
Cut the ripcord, no turning back
Bum the bridges down
Grab the handle, crack the whip
Beat the bastards down beat em' down
Cut the ripcord, don't look back
Burn the bridges down
Grab the handle, clench your fist
Beat the bastards down
Cut the ripcord, no turning back
Burn the bridges down
Grab the handle, crack the whip
Beat the bastards down
Beat em' down

překlad

Vstaňte, sakra odsud odtud
Odřízněte lana, která vás svazují
Postavte se, přímo do svého strachu
Nechte minulost za sebou
Vaše opatrné způsoby způsobily vaše nic
Život je jen prázdná fáze
Odkud jdeš?
Living, dává slova na stránku
Otevřete novou hranici
Váš pozemský život je historie
Využijete den, je to záhada
Přeřízněte lanko, nedívejte se zpět
Vypalte mosty
Popadněte rukojeť a sevřete pěst
Porazte ty parchanty
Oheň, ve vašem srdci je oheň
Plameny vášně hoří
Vyšší, zuřící od začátku
A teď už není návratu
Běžte svou cestou, svou fantazií
Přijměte den, to je osud
Přeřízněte lanko, nedívejte se zpět
Vypalte mosty
Popadněte rukojeť a sevřete pěst
Porazte ty parchanty
Přeřízněte lanko, žádné otáčení zpět
Bum mosty dolů
Popadněte rukojeť a rozbijte bič
Porazit ty parchanty, porazit je
Přeřízněte lanko, nedívejte se zpět
Vypalte mosty
Popadněte rukojeť a sevřete pěst
Porazte ty parchanty
Přeřízněte lanko, žádné otáčení zpět
Vypalte mosty
Popadněte rukojeť a rozbijte bič
Porazte ty parchanty
Porazte je

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com