TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • accept – another second to be 3 16

Interpret: accept - Název: another second to be 3 16 

Písňové texty a překlad: accept - another second to be 3 16 Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. another second to be 3 16.

Původní

I hold a magazine in my hand
Facing the cover - it's me
They write about my coming end
No more than twelve months for me
Tainted and fainted and lonely I picture my life
Blameless and shameless I'm leaving in awful disgrace
Another second to be
Not another second to be
All the things I just have done
Passing my mind hundred times
All the tears I have cried, all the lies I have lied
All in hope for a better life
Tainted and fainted and lonely I picture my life
Blameless and shameless I'm leaving in awful disgrace
Another second to be
Not another second to be
Not another second to be
Lonely I picture my life - no second to be
Time's running out and there's just no second to be
I'm leaving in awful disgrace - no second to be
There's not another second to be

překlad

V ruce držím časopis
Tváří v tvář krytu - to jsem já
Píšou o mém blížícím se konci
Ne více než dvanáct měsíců pro mě
Zkažený a omdlený a osamělý si představuji svůj život
Bez úhony a nehanebnosti odcházím v hrozné hanbě
Další vteřina
Ne další vteřinu
Všechny věci, které jsem právě udělal
Stokrát mi to projde hlavou
Všechny slzy, které jsem vyplakala, všechny lži, které jsem lhal
Vše v naději na lepší život
Zkažený a omdlený a osamělý si představuji svůj život
Bez úhony a nehanebnosti odcházím v hrozné hanbě
Další vteřina
Ne další vteřinu
Ne další vteřinu
Osamělý si představuji svůj život - ani chvilku
Čas se krátí a není tu žádný okamžik
Odcházím v hrozné hanbě - ani vteřinu
Už nebude žádná sekunda

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com