TEXTPREKLAD.COM

Interpret: accept - Název: aiming high 4 25 

Písňové texty a překlad: accept - aiming high 4 25 Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od accept! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od accept a podívejte, jaké další písničky od accept máme v našem archívu, např. aiming high 4 25.

Původní

Getting in the heat
Coming with the beat
And I love what I feel
Hard and heavy
And I'm moving on and on
'Cause my life is on the run
Now I feel the need to cry
Oh, yeah, I'm aiming high
Longing all my life
Waiting for a friend
Who is fighting like I do
Likes to do it hard and heavy
It's a man's, man's world
Filled with love and pain
And he never gets enough
And that keeps him very tough
Aiming high, aiming high
And I'm waiting for relieve
To the best of my believe
Aiming high, aiming high
What a fight to get it right
For a minute of delight
Falling in the deep
Dreaming in my sleep
How it burns to be cruel
Hard and heavy
I feel lower more and more
'Cause I won't do it anymore
And I feel the need to cry
Oh, yeah, I'm aiming high
Aiming high, aiming high
And I'm waiting for relieve
To the best of my believe
Aiming high, aiming high
What a fight to get it right
For a minute of delight
Aiming high indeed
Seeking for my need
That is my sense of touch
Hard and heavy, way too much
Aiming high, aiming high
And I'm waiting for relieve
To the best of my believe
Aiming high, aiming high
What a fight to get it right
For a minute of delight
Aiming high

překlad

Dostat se do tepla
Přichází s rytmem
A miluji to, co cítím
Tvrdé a těžké
A jdu dál a dál
Protože můj život je na útěku
Teď cítím potřebu plakat
Jo, mířím vysoko
Toužím celý svůj život
Čekání na přítele
Kdo bojuje jako já
Rád to dělá těžké a těžké
Je to lidský, lidský svět
Naplněn láskou a bolestí
A nikdy toho nemá dost
A to ho udržuje velmi tvrdého
Míří vysoko, míří vysoko
A čekám na úlevu
Podle mého nejlepšího názoru
Míří vysoko, míří vysoko
Jaký boj, aby to bylo správné
Na minutu rozkoše
Padající do hlubin
Snění ve spánku
Jak hoří být krutý
Tvrdé a těžké
Stále více se cítím níže
Protože už to nebudu dělat
A cítím potřebu plakat
Jo, mířím vysoko
Míří vysoko, míří vysoko
A čekám na úlevu
Podle mého nejlepšího názoru
Míří vysoko, míří vysoko
Jaký boj, aby to bylo správné
Na minutu rozkoše
Míří opravdu vysoko
Hledám moji potřebu
To je můj smysl pro dotek
Tvrdé a těžké, příliš mnoho
Míří vysoko, míří vysoko
A čekám na úlevu
Podle mého nejlepšího názoru
Míří vysoko, míří vysoko
Jaký boj, aby to bylo správné
Na minutu rozkoše
Mířit vysoko

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com