TEXTPREKLAD.COM

Interpret: absolute - Název: i got 

Písňové texty a překlad: absolute - i got Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od absolute! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od absolute a podívejte, jaké další písničky od absolute máme v našem archívu, např. i got.

Původní

[This is a Ciddyboy South Production]
Intro:
(4x)Why they keep on hatin' on me dog I don't know (no)
Chorus:
(2x)I got them haters on my left, I to got them haters on my right
I got them haters all around, but I can't let'em stop my light
I'ma keep rollin' keep rollin' keep goin' 'cause it's alright
I'ma keep goin' keep goin' just knowin' that it's alright
[repeated simultaneously with hook]
(8x) Why they keep on hatin' on me dog I don't know no
Verse 1
(Marlon C.)
Hate you (hate you), hate me (hate me),
Fuck you (fuck you), pay me (pay me)
That's the way it goes down round here
But I guess it's all good wit me
Been hated since I touched this earth
I'm the reason hate was given birth
I'ma give this game what I know I'm worth,
bust your sack like after-birth,
ahead of your league,
ahead of your stars, so far out we way past mars,
so damn good you so sub-par, lyrical content more than yalls,
you gotta talk about more than you ball,
a couple of years you just gone fall,
the rap game changed and it passed on yall,
whatever happened to all them boys,
the fire put out, the some dun cleared,
Ab-So-Lute damn sure standin' right here,
permanent fixture in the game right here,
swag rap gone be gone be gone next year,
I bust my ass to be the best, for my team I can't give less,
you can hate me 'cause I can't be stressed,
apply that pressure like a full court press,
I breaks it down, like king James,
always at the end we win these games,
so damn good we can't be lame,
some of yall boys can't say the same,
some of yall boys think this a game,
goin' for the top make it simple and plain,
told yall boys before now man,
them Ab-So-Lute boys they off the chain.
Hook:
(2x)I got them haters on my left, I to got them haters on my right
I got them haters all around but I can't let'em stop my light
I'ma keep rollin' keep rollin' keep goin' 'cause it's alright
I'ma keep goin' keep goin' just knowin' that it's alright
[repeated simultaneously with hook]
(8x) Why they keep on hatin' on me dog I don't know no
Verse 2
(Ciddyboy South)
Let me get this straight,
they don't like Ciddyboy South go figure
My name comin' out they mouth,
don't make me none kinda like a rerun,
but I guess it's the way of the world that we from,
these niggaz they see my road to fame (then hate),
they say these ho's to blame (then hate),
that nigga talk too much shit,
ride his own dick
I'm in they way (that's hate),
but I ain't got a mill in the bank and, (no)
I never try to do it big when I cain't but, (yes)
I do what I can when I got it
so I guess a nigga mad 'cause I don't live fake so, (yes)
you can hate 'cause I'm on my grind
while I rise to the top you wasting time,
you can hate 'cause you over the hill in this shit
and I still be in my prime,
that sneak dissin' don't phase me,
I'm sure you already know,
you can bitch from a distance
but round me better keep that under control,
they call us Ab-So-Lute 'cause ain't nobody fuckin' with us,
they say we put on a show
but when it comin' to lyrical content we be gorillas,
beating on my chest, putting on my best
you know I show my ass,
I just got another hater and I'm sure it won't be my last,
you always gone have somebody mad that ain't doing what you do,
and that nigga right there (That nigga right where?)
that nigga right there is see through.
Hook:
(2x)I got them haters on my left, I to got them haters on my right
I got them haters all around but I can't let'em stop my light
I'ma keep rollin' keep rollin' keep goin' 'cause it's alright
I'ma keep goin' keep goin' just knowin' that it's alright
[repeated simultaneously with hook]
(8x) Why they keep on hatin' on me dog I don't know no
Outro
(4x) Why they keep on hatin' on me dog I don't know no

překlad

[Toto je produkce Ciddyboy South]
Intro:
(4x) Proč mě pořád nenávidí, psa, nevím (ne)
Refrén:
(2x) Dostal jsem jim nenávidící po levé straně, dostal jsem je nenávidícím po pravé straně
Všude kolem jsem je nenáviděl, ale nemohu je nechat zastavit
Neustále se točím, pořád se točím, protože to je v pořádku
Stále pokračuji, stále vím, jen vím, že je to v pořádku
[opakuje se současně s hákem]
(8x) Proč mě pořád nenávidí, psí, nevím, ne
1. verš
(Marlon C.)
Nenávidím vás (nenávidím vás), nenávidíte mě (nenávidíte mě),
Seru na tebe (seru na tebe), zaplať mi (zaplať mi)
Tak to tady dole chodí
Ale myslím, že je to všechno dobré se mnou
Byl jsem nenáviděn, protože jsem se dotkl této země
Jsem důvod, proč se nenávist narodila
Dám této hře to, o čem vím, že mám cenu,
rozbij svůj pytel jako po porodu,
před vaší ligou,
před vašimi hvězdami, tak daleko jsme prošli kolem Marsu,
tak zatraceně dobře, tak subpar, lyrický obsah víc než yalls,
musíš mluvit o víc než o plese,
pár let jsi právě spadl,
rapová hra se změnila a přešla dál,
ať se jim stalo cokoli, chlapci,
oheň uhasit, někteří dunové vyčistili,
Ab-So-Lute sakra určitě stojí tady,
stálé příslušenství ve hře právě tady,
swag rap pryč bude pryč bude pryč příští rok,
Poprsím svůj zadek, abych byl nejlepší, pro svůj tým nemohu dát méně,
můžeš mě nenávidět, protože se nemohu stresovat,
vyvinout tento tlak jako úplný soudní tisk,
Rozkládám to, jako král James,
vždy na konci tyto hry vyhrajeme,
tak zatraceně dobře, že nemůžeme být chromí,
někteří z vás nemohou říct totéž,
někteří z vás si myslí, že je to hra,
jít na vrchol, udělat to jednoduché a prosté,
řekl jsi všem, chlapci, už teď člověče,
ty kluky z Ab-So-Lute z řetězce.
Háček:
(2x) Dostal jsem jim nenávidící po levé straně, dostal jsem je nenávidícím po pravé straně
Všude kolem jsem je nenáviděl, ale nemohu je nechat zastavit
Neustále se točím, pořád se točím, protože to je v pořádku
Stále pokračuji, stále vím, jen vím, že je to v pořádku
[opakuje se současně s hákem]
(8x) Proč mě pořád nenávidí, psí, nevím, ne
Verš 2
(Ciddyboy South)
Nech mě to vysvětlit,
nemají rádi Ciddyboy South jít figurovat
Mé jméno vyjde z jejich úst
nedělej ze mě nic jako opakování,
ale myslím, že je to způsob světa, odkud jsme,
tito niggazové vidí moji cestu ke slávě (pak nenávisti),
říkají, že tito jsou na vině (pak nenávidí),
ten nigga mluví moc sraček,
jezdit na vlastním ptákovi
Jsem jim v tom (to je nenávist),
ale v bance nemám mlýn a (ne)
Nikdy se nepokouším dělat to velké, když nemůžu, ale (ano)
Když to mám, dělám, co můžu
takže myslím, že je nigga šílený, protože nežiji falešně, tak (ano)
můžete nenávidět, protože jsem na blátě
zatímco já stoupám na vrchol, ztrácíš čas
můžete nenávidět, protože vás v tomhle hovnu přes kopec
a stále jsem v nejlepších letech,
ten záludný odchod mě nefázuje,
Jsem si jistý, že už víš,
můžete mrchu z dálky
ale kolem mě, držte to pod kontrolou,
říkají nám Ab-So-Lute, protože s námi nikdo kurva není,
říkají, že jsme předvedli show
ale když to přijde k lyrickému obsahu, budeme gorily,
bít na hrudi a oblékat se ze všech sil
víš, ukazuji zadek,
Právě jsem dostal dalšího nenávidícího a jsem si jistý, že to nebude můj poslední,
vždycky jsi odešel mít někoho naštvaného, ​​že nedělá to, co děláš,
a ten nigga právě tam (Ten nigga kde?)
ten nigga právě tam je vidět skrz.
Háček:
(2x) Dostal jsem jim nenávidící po levé straně, dostal jsem je nenávidícím po pravé straně
Všude kolem jsem je nenáviděl, ale nemohu je nechat zastavit
Neustále se točím, pořád se točím, protože to je v pořádku
Stále pokračuji, stále vím, jen vím, že je to v pořádku
[opakuje se současně s hákem]
(8x) Proč mě pořád nenávidí, psí, nevím, ne
Outro
(4x) Proč mě pořád nenávidí, psí, nevím, ne

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com