TEXTPREKLAD.COM

Interpret: abney park - Název: the wake 

Písňové texty a překlad: abney park - the wake Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od abney park! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od abney park a podívejte, jaké další písničky od abney park máme v našem archívu, např. the wake.

Původní

spoken: My father says that almost the whole world is asleep. Everybody you know, everybody you see, everybody you talk to. He says that only a few people are awake, and they live in a state of constant, total amasement.
Debbie dates daily with a boy for every finger
She leaves with one now and leaves another left to linger
Coldly Debbie tells me it's a world of give & take
But I say Debbie, bring it closer to the wake
In today's society, too little anxiety falls in the right place
People hurting each another, no care for another
Can you stand your own face? Listen to me now?
People gotta stop hurting themselves, STOP,
now, now, now, now bring it closer to the wake
Listen to me now, STOP, now, now, now, now bring it closer to the wake
Billy blows bubbles that are filled with marijuana
To rebel from all the troubles he was chained to by his mama
Sadly Billy tells me that his happiness is fake
But I say Billy, bring it closer to the wake
In today's society, too little anxiety falls in the right place
People hurting each another, no care for another
Can you stand your own face? Listen to me now?
People gotta stop hurting themselves, STOP,
now, now, now, now bring it closer to the wake
Listen to me now, STOP, now, now, now, now bring it closer to the wake
Jason jets his jag up to speeds that's past eleven
Jason buys a house that makes him feel like he's in heaven
Bills been paying Jason, Bills friends are Jason's take
But I just talked to Bill, Jason's further from the wake
In today's society, too little anxiety falls in the right place
People hurting each another, no care for another
Can you stand your own face? Listen to me now?
People gotta stop hurting themselves, STOP,
now, now, now, now bring it closer to the wake
In today's society, too little anxiety falls in the right place
People hurting each another, no care for another
Can you stand your own face? Listen to me now?
People gotta stop hurting themselves, STOP,
now, now, now, now bring it closer to the wake
Listen to me now, STOP, now, now, now, now bring it closer to the wake
Now you & I have been through much, we've both had Debbie's problem
And we've both used Bills eyes to find our troubles & try to solve them
But let's not use each other, for Jason's world was fake
Only we can work together to bring us closer to the wake
spoken: ...I'm not gonna tell you who you are. I don't know who you are. I know who wants to know. It's taken me all my life to find out who I am and I'm tired of your....

překlad

promluvil: Můj otec říká, že téměř celý svět spí. Každý, koho znáte, každého, koho vidíte, každého, s kým mluvíte. Říká, že jen málo lidí je vzhůru a žijí ve stavu neustálého, úplného úžasu.
Debbie chodí každý den s klukem za každý prst
S jedním teď odchází a další nechává čekat
Debbie mi chladně říká, že je to svět dávat a brát
Ale já říkám Debbie, přiveď to blíže k brázdě
V dnešní společnosti spadá příliš málo úzkosti na správné místo
Lidé si navzájem ubližují, nestarají se o druhého
Dokážete vystát svůj vlastní obličej? Poslouchej mě teď?
Lidé si musí přestat ubližovat, STOP,
teď, teď, teď, teď to přiveď blíže k brázdě
Poslouchej mě hned, STOP, teď, teď, teď, teď to přiveď blíže k brázdě
Billy fouká bubliny naplněné marihuanou
Aby se vzbouřil před všemi problémy, ke kterým ho připoutala jeho matka
Bohužel mi Billy říká, že jeho štěstí je falešné
Ale já říkám Billy, přiveď to blíže k brázdě
V dnešní společnosti spadá příliš málo úzkosti na správné místo
Lidé si navzájem ubližují, nestarají se o druhého
Dokážete vystát svůj vlastní obličej? Poslouchej mě teď?
Lidé se musí přestat bolet, STOP,
teď, teď, teď, teď to přiveď blíže k brázdě
Poslouchej mě hned, STOP, teď, teď, teď, teď to přiveď blíže k brázdě
Jason vystřelí na svůj zub až do rychlosti jedenácté
Jason koupí dům, díky němuž se bude cítit jako v nebi
Účty platily Jasonovi, přátelé Bills jsou Jasonovým záborem
Ale právě jsem mluvil s Billem, Jason je dále od brázdy
V dnešní společnosti spadá příliš málo úzkosti na správné místo
Lidé si navzájem ubližují, nestarají se o druhého
Dokážete vystát svůj vlastní obličej? Poslouchej mě teď?
Lidé se musí přestat bolet, STOP,
teď, teď, teď, teď to přiveď blíže k brázdě
V dnešní společnosti spadá příliš málo úzkosti na správné místo
Lidé si navzájem ubližují, nestarají se o druhého
Dokážete vystát svůj vlastní obličej? Poslouchej mě teď?
Lidé si musí přestat ubližovat, STOP,
teď, teď, teď, teď to přiveď blíže k brázdě
Poslouchej mě hned, STOP, teď, teď, teď, teď, přiveď to blíže k brázdě
Teď už jsme toho prošli hodně, oba jsme měli Debbiein problém
A oba jsme použili Billsovy oči, abychom našli naše potíže a pokusili se je vyřešit
Ale nepoužívejme se navzájem, protože Jasonův svět byl falešný
Pouze my můžeme spolupracovat, abychom se dostali blíže k brázdě
mluvený: ... Nebudu ti říkat, kdo jsi. Nevím kdo jsi. Vím, kdo to chce vědět. Celý život mi trvalo, než jsem zjistil, kdo jsem, a už jsem z tebe unavený ....

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com