TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • aaron neville – charles brown please come home for christmas

Interpret: aaron neville - Název: charles brown please come home for christmas 

Písňové texty a překlad: aaron neville - charles brown please come home for christmas Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od aaron neville! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od aaron neville a podívejte, jaké další písničky od aaron neville máme v našem archívu, např. charles brown please come home for christmas.

Původní

Bells will be ringing

The glad, glad news

Oh, what a Christmas

To have the blues

My baby's gone

I have no friends

To wish me greetings

Once again

Choirs will be singing

"Silent Night"

Christmas carols

By candlelight

Please come home for Christmas

Please come home for Christmas

If not for Christmas

Then by New Year's Night

Friends and relations

Send salutations

Sure as the stars shine above

It's Christmas time, my dear

The time of year

To be, with the one you love

Then won't you tell me

You'll never more roam

Christmas and New Year's

Will find you home

There'll be no more sorrow

No grief and pain

Then I'll be happy, happy

Once again

short interlude

No more sorrow

No grief and pain

But I'll be happy

Christmas

Once again

překlad

Zvony budou zvonit

Radostná, radostná zpráva

Ó, jaké Vánoce

Mít blues

Moje dítě je pryč

Nemám žádné přátele

aby mi popřáli

Ještě jednou

Sbory budou zpívat

"Tichá noc"

vánoční koledy

při světle svíček

Přijďte prosím domů na Vánoce

Prosím, přijďte domů na Vánoce

Když ne na Vánoce

Tak na Silvestra

Přátelé a příbuzní

Posílejte pozdravy

Jistě jako hvězdy svítí nad námi

Je čas Vánoc, má drahá

Čas roku

Být s tím, koho miluješ

Tak mi to neřekneš

že už se nikdy nebudeš toulat

Vánoce a Nový rok

tě najdou doma

Už nebude žádný smutek

Žádný smutek a bolest

Pak budu šťastný, šťastný

A zase budu

krátké intermezzo

Už žádný smutek

Žádný smutek a bolest

Ale budu šťastný

Vánoce

Ještě jednou

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com