TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • a trak – ray ban vision remix

Interpret: a trak - Název: ray ban vision remix 

Písňové texty a překlad: a trak - ray ban vision remix Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od a trak! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od a trak a podívejte, jaké další písničky od a trak máme v našem archívu, např. ray ban vision remix.

Původní

Whassup shorty?
Who is u?
Oh nigga wassup man I couldn't even see you,
I'm in this bitch chillin like Stevie Wonder
[Chorus]
I got ray ban vision, these ain't no prescriptions
I see you haters coming niggas don't think that I'm slippin
I got ray ban vision, I wear 'em when I'm whippin
I wear 'em when I'm fucking all my women think I'm trippin
I got ray ban vision
I got ray ban vision
I got ray ban vision
I got ray ban vision
I got ray ban vision
This how I'm living, the only time I look you in the eye if we doin business
I got ray ban vision
I'm back up in this, feelin tremendous lenses darker than the tint on my benzes
I got ya bitch flippin like a gymnast
She told me take my glasses off but she looks horrendous
Caravans on my face lookin vintage, 3 pair of these bitch, cost what your rent is
Niggas wasn't wearin these, now it's a trend shit
I had my first pair of ray bans when I was ten tricks
Prynce is lookin like a pilot out the air force
Came to the club fresh up out the airport
I'm like Tom Cruise I'm from Top Gun (Why?)
'Cause they know that's where I'm at, plus I got one
I keep my shades on in the hot sun
Old school Datsun, stunt so hard it's not fuuunny
I'm with the playboy bunny and she's still a dime, even when her hair is not done
[Chorus]
I seen it all through the mirror tints, I knew a girl who is innocent with just a few friends
I got my hand in between her legs, she says boy go ahead you gon' make me have a incident
Now we intimate, this is how we ended it left the restaurant now I'm in her mouth like a dinner mint
We started in a parking lot and finish at my teniment
Shorty had a reason, my pippin was legitimate
I tore that pussy up like a ligament
She don't like her man so she asked me for deliverance
I sit back with my ray bans on, I say it ain't my fault that you in that predicament
'Cause I treat hoes like Ray Charles, looks ain't shit that's how I play ball
As long as they take off they draws and the whole time we did it I didn't take my shades off
[Chorus: x2]

překlad

Whassup shorty?
Kdo jsi?
Oh, nigga byl, člověče, nemohl jsem tě ani vidět,
Jsem v té děvce chillin jako Stevie Wonder
[Refrén]
Mám vizi zákazu paprsků, to nejsou žádné recepty
Vidím, že nenávistníci přicházejí, blázni, nemysli si, že jsem sklouzl
Mám vidění zákazu paprsků, nosím je, když jsem bič
Nosím je, když kurva všechny moje ženy myslí, že jsem trippin
Mám vidění zákazu paprsků
Mám vidění zákazu paprsků
Mám vidění zákazu paprsků
Mám vidění zákazu paprsků
Mám vidění zákazu paprsků
Takhle žiji, jediný čas, kdy se ti podívám do očí, když podnikáme
Mám vidění zákazu paprsků
Jsem zpátky v tom, cítím obrovské čočky tmavší než odstín v mých benzinách
Mám flippin fena jako gymnastka
Řekla mi, abych si sundal brýle, ale vypadá hrozně
Karavany na mé tváři vypadají retro, 3 páry těchto děvek, stojí to, jaké je vaše nájemné
Niggas je nenosil, teď je to trendy hovno
Když jsem měl deset triků, měl jsem první pár zákazů paprsků
Prynce vypadá jako pilot z letectva
Přišel do klubu čerstvý z letiště
Jsem jako Tom Cruise, jsem z Top Gun (Proč?)
Protože vědí, že tam jsem, plus jeden mám
Udržuji své odstíny na horkém slunci
Stará škola Datsun, senzace tak tvrdá, že to není skvělé
Jsem se zajíčkem z playboye a ona je stále desetník, i když její vlasy nejsou hotové
[Refrén]
Viděl jsem to všechno skrz zrcadlové odstíny, znal jsem dívku, která je nevinná jen s několika přáteli
Dostal jsem ruku mezi její nohy, říká, chlapče, jdi do toho, přinutíš mě mít příhodu
Nyní jsme intimní, tak jsme skončili, že jsme opustili restauraci, teď jsem v jejích ústech jako máta na večeři
Začali jsme na parkovišti a skončili v mém postavení
Shorty měl důvod, můj pippin byl legitimní
Roztrhal jsem tu kočičku jako vaz
Nemá ráda svého muže, tak mě požádala o osvobození
Sedím si s mými zákazy paprsků, říkám, že to není moje chyba, že jsi v té situaci
Protože s motykami zacházím jako s Rayem Charlesem, vypadá to sakra, takhle hraji míč
Dokud vzlétnou, kreslí a celou dobu, co jsme to dělali, jsem si nesundal odstíny
[Chorus: x2]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com