TEXTPREKLAD.COM

Interpret: a trak - Název: piss test remix 

Písňové texty a překlad: a trak - piss test remix Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od a trak! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od a trak a podívejte, jaké další písničky od a trak máme v našem archívu, např. piss test remix.

Původní

Fuck a P.O,
Fuck a piss test.
Fuck a P.O,
Fuck a piss test.
Fuck a P.O,
Fuck a piss test.
Been gettin' trippy since I was born and I ain't dead yet.
Fuck a P.O,
Fuck a piss test.
Fuck a P.O,
Fuck a piss test.
Fuck a P.O,
Fuck a piss test.
Been gettin' trippy since I was born and I ain't dead yet.
My main partner unlike parol,
He dont give a fuck every night we roll
Big blunts, big guns, that first motherfucker dont like to go
Curfew, fuck nine a clock, you cant see the time on this shiny watch
Matter of fact is time to rock and it look like my time is stuck
So froze and Im so cold, slow it down Im so throw
Oh, oh, those POs were popping up any time of day
Violate, thats 90 days, violate, this night we spray
Even one is not a good look, matter of fact, give a good look.
Give money, fuck a piss test, leave the club and I leave more wet,
You should keep your bitch in check for I drop my top while she give me neck.
Destroy with that iron like a heat boy with that lion
Aint say that Im lying, popping guns anywhere Im flying.
Fuck a P.O,
Fuck a piss test.
Fuck a P.O,
Fuck a piss test.
Fuck a P.O,
Fuck a piss test.
Been gettin' trippy since I was born and I ain't dead yet.
Fuck a P.O,
Fuck a piss test.
Fuck a P.O,
Fuck a piss test.
Fuck a P.O,
Fuck a piss test.
Been gettin' trippy since I was born and I ain't dead yet.
Weed, roof, LSD, even got that teen and ivory
It feels for the feels, sleeping pills for nighty nighty
Her vaginas tidy, I lick all over it, all over the night climb inside in,
Shit, Im smoking so poking, Im flocking out my body
Watch her, kiss her, lick her the liquor
This liquor Im slizzard, my nigger, my life is like basketball,
Run, queue and steal
And bitch, Im in here wet, she should come and get the steal.
Trippies, that trippy dose I drop up in my cup
Think youre dope or that super skunk
Imma go dope in it, sour days are blowing
Leopard flag hanging out my pocket while Im floating.
Zombie juiciy XTZ be trippy, fuck a piss test
What you know about that?
I show you, put it on you.
Mess it up, come on, brain, dont stop,
Come trip it though if you aint know
What Im on LSD on the tongue
Speak of tongues got her freaking off
So what you know about this? Candy flipping me the shit
Five hundred degrees in here, stay high on the weed, fuck them seeds
Thats no release, were hard timing, we on a week smoking kush weed
Never comparing, never the same, never compare to the blood in my veins
I shouldnt complain smoking that thing
Never be mine, look at the time
It took the liquor divine into the price into the sky
Fuck my PO and your PO, smoke it like its legal
Zombies, give me brains, smoke it, join that trippy trace.
Fuck a P.O,
Fuck a piss test.
Fuck a P.O,
Fuck a piss test.
Fuck a P.O,
Fuck a piss test.
Been gettin' trippy since I was born and I ain't dead yet.
Fuck a P.O,
Fuck a piss test.
Fuck a P.O,
Fuck a piss test.
Fuck a P.O,
Fuck a piss test.
Been gettin' trippy since I was born and I ain't dead yet.
One thing about have and talk
These fuckers gotta put it in the brain is pain
By the pine and Im out there for millennium,
Fuck you, never been saying out the medalline,
Get a hole in your face, get stack up,
Rolling your brain with the ellipus, skunk up,
Talking that roll house dope game, spin it to a pin
Dope sick, have another way, pine this.
Spinning with these doses, dose more than an up, oh shit
Walk to the most hardest sounding
Piss in the ocean, a fish in a tank, but a man got principle
Your whole squadron of kitty cats gotta scream with the alpha, down
Hear them on album, outcoms,
Even with the best best player at the base with a better be BK
Bare to the bone chips, gotta get an ocean of smoke shits
Fuck a PO, CO, CEO and any other minion of the law
Im evil but with an appetite to choke
Hoping the masses are broken,
Shout about it aint real, lets go, kids.

překlad

Seru na P.O,
Seru na močení.
Seru na P.O,
Seru na močení.
Seru na P.O,
Seru na močení.
Dostávám trippy, protože jsem se narodil a ještě nejsem mrtvý.
Seru na P.O,
Seru na močení.
Seru na P.O,
Seru na močení.
Seru na P.O,
Seru na močení.
Dostávám trippy, protože jsem se narodil a ještě nejsem mrtvý.
Můj hlavní partner na rozdíl od parolu,
Nedává kurva každou noc, kdy hodíme
Velké tuposti, velké zbraně, ten první svině nemá rád
Zákaz vycházení, kurva devět hodin, na těchto lesklých hodinkách nevidíš čas
Ve skutečnosti je čas na rock a vypadá to, že můj čas je zaseknutý
Tak jsem ztuhl a jsem tak chladný, zpomal to, tak házím
Ach, ach, ty PO se objevovaly kdykoli během dne
Porušení, to je 90 dní, porušení, tuto noc stříkáme
Dokonce ani jeden není dobrý vzhled, ve skutečnosti se dobře podívejte.
Dej peníze, poser se, chci test, opusť klub a já nechám více mokré,
Měla bys svou fenu držet pod kontrolou, že mi spadl top, zatímco mi dala krk.
Zničte s tím železem jako žár s tím lvem
Už neříkám, že lžu, praskám zbraně kamkoli létám.
Seru na P.O,
Seru na močení.
Seru na P.O,
Seru na močení.
Seru na P.O,
Seru na močení.
Dostávám trippy, protože jsem se narodil a ještě nejsem mrtvý.
Seru na P.O,
Seru na močení.
Seru na P.O,
Seru na močení.
Seru na P.O,
Seru na močení.
Dostávám trippy, protože jsem se narodil a ještě nejsem mrtvý.
Plevel, střecha, LSD, dokonce dostal toho teenagera a slonovinu
Cítí se na dotek, prášky na spaní na nighty nighty
Její vagíny uklizené, já to lízám všude, celou noc vlezu dovnitř,
Do prdele, kouřím tak moc, koukám ven z mého těla
Sledujte ji, polibte ji, lízejte jí alkohol
Ten likér Im slizzard, můj negr, můj život je jako basketbal,
Běh, fronta a krást
A děvko, jsem tady mokrá, měla by přijít a získat tu krádež.
Trippies, tu trippy dávku jsem hodil do svého šálku
Myslíš, že jsi drogy nebo ten super skunk
Budu v tom dělat drogy, kyselé dny fouká
Leopardí vlajka visící z mé kapsy, zatímco se vznáším.
Zombie juiciy XTZ buďte trippy, šukejte chcaní
Co o tom víš?
Ukážu ti to, dej to na sebe.
Pokaz to, pojď, mozek, nepřestávej,
Pokud to nevíte, přijďte na to
Co jsem na LSD na jazyku
Když už mluvíme o jazycích, dostala se z toho
Co o tom víš? Candy mi hodila hovno
Pět set stupňů tady, zůstaňte vysoko na plevelu, šukejte jim semínka
To není vydání, bylo těžké načasování, my jsme týden kouřili kush trávu
Nikdy se nesrovnávám, nikdy stejně, nikdy se nesrovnávám s krví v mých žilách
Neměl bych si stěžovat kouřit tu věc
Nikdy nebud moje, podívej se na čas
Trvalo to božský likér do ceny do nebe
Seru na mou PO a tvoji PO, kouř to jako legální
Zombie, dej mi mozky, kouř to, připoj se k té trippy stopě.
Seru na P.O,
Seru na močení.
Seru na P.O,
Seru na močení.
Seru na P.O,
Seru na močení.
Dostávám trippy, protože jsem se narodil a ještě nejsem mrtvý.
Seru na P.O,
Seru na močení.
Seru na P.O,
Seru na močení.
Seru na P.O,
Seru na močení.
Dostávám trippy, protože jsem se narodil a ještě nejsem mrtvý.
Jedna věc je mít a mluvit
Tito sráči to musí dát do mozku, je to bolest
U borovice a jsem tam po tisíciletí
Seru na tebe, nikdy jsem neřekl medaili,
Získejte díru do obličeje, nahromaděte se,
Protočte mozek s elipsou, skunk up,
Když budete mluvit o této dopingové hře, roztočte ji na špendlík
Doufej, že jsi nemocný, máš jiný způsob, tohle borovice.
Točení s těmito dávkami, dávkování více než vzhůru, do prdele
Jděte k nejtvrdšímu zvuku
Piss v oceánu, ryba v nádrži, ale člověk dostal princip
Celá tvoje eskadra kočičích koček musí křičet s alfa, dolů
Poslechněte si je na albu, outcoms,
I s nejlepším nejlepším hráčem na základně s lepším BK
Bare to the bone chips, gotta get a ocean of smoke shits
Seru na PO, CO, generálního ředitele a jakéhokoli jiného přisluhovače zákona
Jsem zlý, ale s chutí se dusit
Doufajíc, že ​​masy budou rozbité,
Křič to není skutečné, pojďme, děti.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com