TEXTPREKLAD.COM

Interpret: a teens - Název: slam 

Písňové texty a překlad: a teens - slam Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od a teens! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od a teens a podívejte, jaké další písničky od a teens máme v našem archívu, např. slam.

Původní

Slam
Slam, slam
Everybody slam
The A*Teens will make ya d-d-dance
Slam, slam
Slam
The music is pumpin'
The party is rockin'
We all are excited
We're hot like a fire
Our friends surround us
Say it if you feel us
If you want to join this
Party, all you gotta do is
Get up on your feet and move side to side
Get up off your seat and just do it, just, just do it
[Chorus]
Slam!
Everybody do the slam
Just stomp your feet
And clap your hands
Boys and girls in every land
Anyone can do it
Party people do the slam
And let the A*Teens make you dance
Dance dance clap your hands
Just get up and do the slam
There's no way to stop this
The dance is a virus
Spreading around the
Whole entire universe
It'll get you movin'
It'll get you groovin'
If you want to join us
All you gotta do is
Get up on your feet and move side to side
Get up off your seat and just do it, just, just do it
[Chorus]
Move side to side
And stomp your feet
And clap your hands
(just slam)
And find the beat
And pump your fist
And do the dance
(everybody do the slam) [Repeat: x 2]
Slam, slam
Everybody slam
The A*Teens will make you d-d-dance
Slam, slam
Slam, slam
[Chorus]
Dance dance clap your hands
Just get up and do the
Slam! (Slam, hey, hey, oh, oh)
[Chorus]
Dance dance clap your hands
Just get up and do the slam
Slam

překlad

Slam
Slam, slam
Všichni bouchnou
A * Teens vás budou tancovat
Slam, slam
Slam
Hudba pumpuje
Párty se točí
Všichni jsme nadšení
Jsme horkí jako oheň
Naši přátelé nás obklopují
Řekněte to, pokud nás cítíte
Pokud se k tomu chcete připojit
Párty, vše, co musíš udělat, je
Vstaňte na nohy a pohybujte se ze strany na stranu
Vstaňte ze sedadla a prostě to udělejte, prostě to udělejte
[Refrén]
Slam!
Všichni dělají slam
Stačí dupnout nohama
A tleskejte rukama
Chlapci a dívky v každé zemi
Může to udělat kdokoli
Lidé večírku dělají slam
A nechte A * Teens tančit
Tanec tanec tleskejte rukama
Stačí vstát a udeřit
Neexistuje způsob, jak tomu zabránit
Tanec je virus
Šíření kolem
Celý celý vesmír
Dostane tě to do pohybu
Dostaneš se do toho
Pokud se k nám chcete přidat
Musíte jen udělat
Vstaňte na nohy a pohybujte se ze strany na stranu
Vstaňte ze sedadla a prostě to udělejte, prostě to udělejte
[Refrén]
Pohybujte se ze strany na stranu
A dupej nohama
A tleskejte rukama
(jen slam)
A najděte rytmus
A pumpujte pěst
A tancuj
(všichni udělají slam) [Opakovat: x 2]
Slam, slam
Všichni bouchnou
A * Teens vás donutí tancovat
Slam, slam
Slam, slam
[Refrén]
Tanec tanec tleskejte rukama
Stačí vstát a udělat
Slam! (Slam, hey, hey, oh, oh)
[Refrén]
Tanec tanec tleskejte rukama
Stačí vstát a udeřit
Slam

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com