TEXTPREKLAD.COM

Interpret: a teens - Název: our last summer 

Písňové texty a překlad: a teens - our last summer Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od a teens! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od a teens a podívejte, jaké další písničky od a teens máme v našem archívu, např. our last summer.

Původní

The summer air was soft and warm
The feeling right, the Paris night
Did it's best to please us
And strolling down the Elysee
We had a drink in each cafe
And you
You talked of politics, philosophy and I
Smiled like Mona Lisa
We had our chance
It was a fine and true romance
I can still recall our last summer
I still see it all
Walks along the Seine, laughing in the rain
Our last summer
Memories that remain
We made our way along the river
And we sat down in the grass
By the Eiffel tower
I was so happy we had met
It was the age of no regret
Oh yes
Those crazy years, that was the time
Of the flower-power
But underneath we had a fear of flying
Of getting old, a fear of slowly dying
We took the chance
Like we were dancing our last dance
I can still recall our last summer
I still see it all
In the tourist jam, round the Notre Dame
Our last summer
Walking hand in hand
Paris restaurants
Our last summer
Morning croissants
Living for the day, worries far away
Our last summer
We could laugh and play
And now you're working in a bank
The family man, the football fan
And your name is Harry
How dull it seems
Are you the hero of my dreams
I can still recall our last summer
I still see it all
Walks along the Seine, laughing in the rain
Our last summer
Memories that remain
I can still recall our last summer
I still see it all
In the tourist jam, round the Notre Dame
Our last summer
Walking hand in hand
Paris restaurants
Our last summer
Morning croissants
Living for the day, worries far away...

překlad

Letní vzduch byl měkký a teplý
Správný pocit, pařížská noc
Bylo nejlepší nás potěšit?
A procházky po Elyseji
V každé kavárně jsme si dali drink
A ty
Mluvili jste o politice, filozofii a mě
Usmál se jako Mona Lisa
Měli jsme šanci
Byla to skvělá a opravdová romantika
Stále si pamatuji naše minulé léto
Stále to všechno vidím
Procházky podél Seiny se smíchem v dešti
Naše poslední léto
Vzpomínky, které zůstanou
Vydali jsme se podél řeky
A posadili jsme se do trávy
U Eiffelovy věže
Byl jsem tak šťastný, že jsme se potkali
Byl to věk nelitování
Ach ano
Ty bláznivé roky, to byla doba
Květinové síly
Ale dole jsme měli strach z létání
Stárnutí, strach z pomalého umírání
Využili jsme šance
Jako bychom tancovali náš poslední tanec
Stále si pamatuji naše minulé léto
Stále to všechno vidím
V turistické zácpě zahněte Notre Dame
Naše poslední léto
Chůze ruku v ruce
Pařížské restaurace
Naše poslední léto
Ranní croissanty
Život pro den, starosti daleko
Naše poslední léto
Mohli jsme se smát a hrát si
A teď pracujete v bance
Rodinný muž, fotbalový fanoušek
A jmenuješ se Harry
Jak nudné to vypadá
Jsi hrdina mých snů
Stále si pamatuji naše minulé léto
Stále to všechno vidím
Procházky podél Seiny se smíchem v dešti
Naše poslední léto
Vzpomínky, které zůstanou
Stále si pamatuji naše minulé léto
Stále to všechno vidím
V turistické zácpě zahněte Notre Dame
Naše poslední léto
Chůze ruku v ruce
Pařížské restaurace
Naše poslední léto
Ranní croissanty
Život pro den, starosti daleko ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com