TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • a teens – gimme gimme gimme version espadan ol

Interpret: a teens - Název: gimme gimme gimme version espadan ol 

Písňové texty a překlad: a teens - gimme gimme gimme version espadan ol Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od a teens! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od a teens a podívejte, jaké další písničky od a teens máme v našem archívu, např. gimme gimme gimme version espadan ol.

Původní

Half past twelve
And I'm watching the late show
In my flat all alone
How I hate to spend the evening
On my own
Autumn winds
Blowing outside my window
As I look around the room
And it makes me so depressed
To see the gloom
There's not a soul out there
No one to hear my prayer
Gimme! Gimme! Gimme!
A man after midnight
Won't somebody help me
Chase the shadows away
Gimme! Gimme! Gimme!
A man after midnight
Take me through the darkness
To the break of the day
Movie stars
Find the end of the rainbow,
With a fortune to win
It's so different from the world
I'm living in
Tired of TV
I open the window and
I gaze into the night
But there's nothing there to see
No one in sight
There's not a soul out there
No one to hear my prayer
Gimme! Gimme! Gimme!
A man after midnight
Gimme! Gimme! Gimme!
A man after midnight
There's not a soul out there
No one to hear my prayer
Gimme! Gimme! Gimme!
A man after midnight
Gimme! Gimme! Gimme!
A man after midnight

překlad

Půl jedné
A sleduji pozdní show
V mém bytě úplně sám
Jak nerad trávím večer
Sám
Podzimní větry
Fouká za mým oknem
Když jsem se rozhlédl po místnosti
A to mě tak deprimuje
Vidět temnotu
Není tam duše
Nikdo neslyší moji modlitbu
Dej mi! Dej mi! Dej mi!
Muž po půlnoci
Nepomůže mi někdo
Zahnat stíny
Dej mi! Dej mi! Dej mi!
Muž po půlnoci
Vezmi mě temnotou
Do posledního dne
Filmové hvězdy
Najděte konec duhy,
S bohatstvím na výhru
Je to tak odlišné od světa
Bydlím v
Unavený z televize
Otevřu okno a
Dívám se do noci
Ale není tam nic k vidění
Nikdo v dohledu
Není tam duše
Nikdo neslyší moji modlitbu
Dej mi! Dej mi! Dej mi!
Muž po půlnoci
Dej mi! Dej mi! Dej mi!
Muž po půlnoci
Není tam duše
Nikdo neslyší moji modlitbu
Dej mi! Dej mi! Dej mi!
Muž po půlnoci
Dej mi! Dej mi! Dej mi!
Muž po půlnoci

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com