TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • a flock of seagulls – living in heaven

Interpret: a flock of seagulls - Název: living in heaven 

Písňové texty a překlad: a flock of seagulls - living in heaven Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od a flock of seagulls! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od a flock of seagulls a podívejte, jaké další písničky od a flock of seagulls máme v našem archívu, např. living in heaven.

Původní

So tell me how does it feel
You're in the end of your time
No future no past
No reason no rhyme
All you friends will arise
So you have nothing to tell
And you think your desires
So may happen
How does it feel
How does it feel
You got your head in the clouds
Yes you're walking on it
You can forget all your worries
Get all your things
Touch the wings of an angel
Everything becomes clear
Touch the heart and discover
When you're living up here
Living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven
So how does it feel
When you find all your dreams
In the twilight's blackness
Speak to you as they will
With just one look in your eyes
With just a touch of your hands
All the walls they will come down
Turning your wails into sand
Living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven
You're living in Heaven

překlad

Tak mi řekni, jaké to je
Jsi na konci svého času
Žádná budoucnost, žádná minulost
Žádný důvod, žádný rým
Všichni vaši přátelé povstanou
Takže nemáte co říct
A myslíš na své touhy
Může se tak stát
Jaký je to pocit
Jaký je to pocit
Máš hlavu v oblacích
Ano, jdeš po tom
Můžete zapomenout na všechny starosti
Získejte všechny své věci
Dotkněte se křídla anděla
Všechno je jasné
Dotkněte se srdce a objevujte
Když tady žiješ
Život v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi
Jak se tedy cítí
Když najdete všechny své sny
V temnotě soumraku
Mluv na tebe, jak budou
S jediným pohledem do očí
Pouhým dotykem vašich rukou
Všechny zdi sestoupí
Z vašich kvílení se stal písek
Život v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi
Žiješ v nebi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com