TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • a flock of seagulls – it s not me talking

Interpret: a flock of seagulls - Název: it s not me talking 

Písňové texty a překlad: a flock of seagulls - it s not me talking Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od a flock of seagulls! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od a flock of seagulls a podívejte, jaké další písničky od a flock of seagulls máme v našem archívu, např. it s not me talking.

Původní

I hear voices but there's no one there,
You speak to me in another language.
Computer says it's a binary code,
It's such a pity I can't understand it.
It's not me talking,
It's not me talking.
I see a ship from a golden sky,
I sent a message. Will they understand it?
Computer's ready but to overload,
This isn't happening the way I planned it.
It's not me talking,
It's not me talking,
It's not me talking,
It's not me talking.
(sending messages)
It's not me talking,
It's not me talking.
I made a contact with another world,
Another being from another planet.
Another time and another place,
Another galaxy, another planet.
It's not me talking,
It's not me talking,
It's not me talking,
It's not me talking.
(sending messages)
It's not me talking,
It's not me talking,
It's not me talking,
It's not me talking.
You got me talking, talking,
Talking, talking.
You got me talking, talking,
Talking, talking.
You got me talking,
You got me talking, talking,
Talking, talking.

překlad

Slyším hlasy, ale nikdo tam není,
Mluvíš se mnou v jiném jazyce.
Počítač říká, že je to binární kód,
Škoda, že to nechápu.
To nemluvím já,
To nemluvím já.
Vidím loď ze zlatého nebe,
Poslal jsem zprávu. Pochopí to?
Počítač je připraven, ale přetížit,
To se neděje tak, jak jsem si to naplánoval.
To nemluvím já,
To nemluvím já,
To nemluvím já,
To nemluvím já.
(odesílání zpráv)
To nemluvím já,
To nemluvím já.
Navázal jsem kontakt s jiným světem,
Další bytost z jiné planety.
Jindy a jinde
Jiná galaxie, jiná planeta.
To nemluvím já,
To nemluvím já,
To nemluvím já,
To nemluvím já.
(odesílání zpráv)
To nemluvím já,
To nemluvím já,
To nemluvím já,
To nemluvím já.
Přiměl jsi mě mluvit, mluvit,
Mluvit, mluvit.
Přiměl jsi mě mluvit, mluvit,
Mluvit, mluvit.
Přiměl jsi mě mluvit
Přiměl jsi mě mluvit, mluvit,
Mluvit, mluvit.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com