TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • a flock of seagulls – don t ask me

Interpret: a flock of seagulls - Název: don t ask me 

Písňové texty a překlad: a flock of seagulls - don t ask me Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od a flock of seagulls! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od a flock of seagulls a podívejte, jaké další písničky od a flock of seagulls máme v našem archívu, např. don t ask me.

Původní

What happened to the world we had when we were young?
What happened to the sun?
What happened to the buildings and the fields and trees?
Won't someone tell me, please?
I sit here all alone and watch the saucers in the sky.
Where has the feeling gone?
Don't ask me why, don't ask me.
What happened to the wings that used to search the sky?
Where did the clouds all fly?
No sign of life around me, nothing anywhere.
This moment I should share.
I sit here all alone and watch the saucers in the sky.
Where has the feeling gone?
Don't ask me why, don't ask me.
But I'm so glad I waited,
As I anticipated,
'Cause now I see you.
I see your points of silver piercing the night,
Moving towards my sight.
I'll never understand the lights up in the sky
No matter how I try.
I sit here all alone and watch the saucers in the sky.
Where has the feeling gone?
Don't ask me why, don't ask me.
But I'm so glad I waited,
As I anticipated,
'Cause now I see you.
But I'm so glad I waited, (waited)
As I anticipated,
'cause now I see you.
Yes I'm so glad I waited, (waited)
As I anticipated,
'Cause now I see you.

překlad

Co se stalo se světem, který jsme měli, když jsme byli mladí?
Co se stalo se sluncem?
Co se stalo s budovami, poli a stromy?
Neřekne mi to někdo, prosím?
Sedím tady úplně sám a sleduji talíře na obloze.
Kam zmizel ten pocit?
Neptej se mě proč, neptej se mě.
Co se stalo s křídly, která dříve prohledávala oblohu?
Kam všechny mraky odletěly?
Žádné známky života kolem mě, nikde nic.
O tuto chvíli bych se měl podělit.
Sedím tady úplně sám a sleduji talíře na obloze.
Kam zmizel ten pocit?
Neptej se mě proč, neptej se mě.
Ale jsem tak rád, že jsem čekal,
Jak jsem předpokládal,
Protože teď tě vidím.
Vidím tvé stříbrné body pronikající nocí
Pohybuji se směrem k mému zraku.
Nikdy nepochopím světla na obloze
Bez ohledu na to, jak se snažím.
Sedím tady úplně sám a sleduji talíře na obloze.
Kam zmizel ten pocit?
Neptej se mě proč, neptej se mě.
Ale jsem tak rád, že jsem čekal,
Jak jsem předpokládal,
Protože teď tě vidím.
Ale jsem tak rád, že jsem čekal (čekal)
Jak jsem předpokládal,
protože teď tě vidím.
Ano, jsem tak rád, že jsem čekal (čekal)
Jak jsem předpokládal,
Protože teď tě vidím.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com