TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • 7
  • »
  • 7 seconds – wish i could help

Interpret: 7 seconds - Název: wish i could help 

Písňové texty a překlad: 7 seconds - wish i could help Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od 7 seconds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno 7 od 7 seconds a podívejte, jaké další písničky od 7 seconds máme v našem archívu, např. wish i could help.

Původní

Again we stand so silent
Act like things are oh so great
In love with thinking that
We've ended racial motivated hate
But the truth is clear, just look around
It's worse than it was before
When another peace march triggers thought
A perfect reason we must raise war
Erase this, begin to open up your narrow mind
I wish I could help, dig it
All the years you've been brainwashed
I wish I could help
See America so proud and bold
Yet comin' out behind her voice
Conditioning so harsh and strong
That it smothers out what's left of choice
Can ya think back to the sixties?
Not much has changed it's stayed the same
Seems like we blow our chances
To learn from life each time
Erase this, begin to open up your narrow mind
I wish I could help, dig it
All the years you've been brainwashed
I wish I could help
You see it every day
From prison, schools to the assembly line
Another fans the flame
Discrimination, segregation
Comes from every side
Which side of the fence do you stand on?
Quick, choose your side
When the wind blows, where do you fall?
Tell us if you can

překlad

Opět stojíme tak tiše
Chovej se, jako by věci byly tak skvělé
Zamilovaný do myšlení
Skončili jsme rasově motivovanou nenávist
Ale pravda je jasná, stačí se rozhlédnout
Je to horší, než to bylo dříve
Když další mírový pochod vyvolá myšlenku
Dokonalý důvod, proč musíme vyvolat válku
Vymažte to a začněte otevírat svou úzkou mysl
Přál bych si, abych mohl pomoci, vykopat to
Všechny ty roky, co ti vymyjí mozek
Kéž bych mohl pomoci
Podívejte se na Ameriku tak hrdou a odvážnou
Přesto vycházela za její hlas
Podmínka tak drsná a silná
Že potlačuje to, co zbylo z výběru
Můžeš si vzpomenout na šedesátá léta?
Nezměnilo se moc, zůstalo to stejné
Vypadá to, že jsme zahodili své šance
Poučit se ze života pokaždé
Vymažte to a začněte otevírat svou úzkou mysl
Přál bych si, abych mohl pomoci, vykopat to
Všechny ty roky, co ti vymyjí mozek
Kéž bych mohl pomoci
Vidíte to každý den
Od vězení, škol až po montážní linku
Jiný rozdmýchává plamen
Diskriminace, segregace
Pochází ze všech stran
Na které straně plotu stojíš?
Rychle, vyberte si svoji stranu
Když fouká vítr, kam spadneš?
Řekněte nám, jestli můžete

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com