TEXTPREKLAD.COM

Interpret: 7 seconds - Název: the crew 

Písňové texty a překlad: 7 seconds - the crew Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od 7 seconds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno 7 od 7 seconds a podívejte, jaké další písničky od 7 seconds máme v našem archívu, např. the crew.

Původní

The older I become
I can't help thinking hard about,
What's really gonna happen,
And what's in store for
Us and them is bullshit,
And if we're gonna make it work
We've gotta care together
And see this too the end, see it to the end
(Chorus)
It'll take some time to fix it up
But that is something we must do,
With solid hearts and clearer minds,
We'll raise our voice and blast right through.
We'll stop the ones who fuck it up,
And show the world that they can't stop the crew.
The crew is me, the crew is you, yeah we're the crew!
The threat of war ain't over,
And yes I fear it's getting near,
With all this hate inside us,
It all may just start.
Here now will you listen,
Or would you rather just ignore
You say we have no future,
Do we have a chance? Do we have a chance?!
(Repeat Chorus)

překlad

Čím jsem starší
Nemůžu si pomoct přemýšlet o tom,
Co se opravdu stane,
A co vás čeká
My a oni jsou kecy,
A pokud to necháme fungovat
Musíme se spolu starat
A vidět také konec, vidět to až do konce
(Refrén)
Bude to chvíli trvat, než to napravíme
Ale to je něco, co musíme udělat,
S pevným srdcem a jasnější myslí
Zvýšíme hlas a vyrazíme skrz.
Zastavíme ty, kteří to poserou,
A ukázat světu, že nemohou zastavit posádku.
Posádka jsem já, posádka jste vy, jo, jsme posádka!
Hrozba války ještě neskončila,
A ano, obávám se, že se to blíží,
Se vší tou nenávistí v nás,
Všechno to může začít.
Tady teď budeš poslouchat,
Nebo byste raději prostě ignorovali
Říkáš, že nemáme budoucnost,
Máme šanci? Máme šanci ?!
(Repeat Chorus)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com