TEXTPREKLAD.COM

Interpret: 7 seconds - Název: spread 

Písňové texty a překlad: 7 seconds - spread Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od 7 seconds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno 7 od 7 seconds a podívejte, jaké další písničky od 7 seconds máme v našem archívu, např. spread.

Původní

I grew up with love and affection
Know what it means to spread that infection.
No matter waht may stand in my way.
This energy within, it guides me day by day.
At times when I feel there is no way out.
I'll bitch. cry. moan. whine. scream and shout.
But what I'd like to see in the world most today.
We've got to SPREAD IT! SPREAD IT!
Now I know you must be thinking
There is something wrong.
How could I have the nerve.
To write this song.
Well. it's like I've got this feeling.
Stripped away of pride.
A crazy mixed up feeling.
That I just can't hide
Emotion is this great thing.
We've all got it. let it show.
If u can share emotion.
Then by all means let me know.
And if we wanna make a better world today.
SPREAD IT! SPREAD IT! THIS WORLD OVER! GO!!

překlad

Vyrostl jsem s láskou a náklonností
Vědět, co to znamená šířit tuto infekci.
Bez ohledu na to mi může stát v cestě.
Tato energie uvnitř mě vede každý den.
V době, kdy mám pocit, že neexistuje žádná cesta ven.
Budu kurva. plakat. sténání. kňučet. ječet a křičet.
Ale to, co bych dnes nejraději viděl ve světě.
Musíme to SPREAD IT! ROZŠÍŘTE TO!
Teď vím, že musíte myslet
Něco je špatně.
Jak bych mohl mít nervy.
Chcete-li napsat tuto píseň.
Studna. jako bych měl ten pocit.
Zbaven pýchy.
Bláznivý smíšený pocit.
Že se prostě nemohu skrýt
Emoce je tato skvělá věc.
Všichni to máme. Ukaž to.
Pokud můžete sdílet emoce.
Pak mi v každém případě dejte vědět.
A pokud chceme dnes udělat lepší svět.
ROZŠÍŘTE TO! ROZŠÍŘTE TO! TENTO SVĚT NAD! JÍT!!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com