TEXTPREKLAD.COM

Interpret: 7 seconds - Název: if i abide 

Písňové texty a překlad: 7 seconds - if i abide Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od 7 seconds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno 7 od 7 seconds a podívejte, jaké další písničky od 7 seconds máme v našem archívu, např. if i abide.

Původní

Encouraged to speak, shown every sign
Learned to never waste the time
Taught to have an open
(Mind)
Why give me a heart
When you won't let it beat?
And I'm not afraid, I've still got hope
But now you tell me I belong
Do I stay and sing this same old
(Song)
Why give me a key
When you won't set me free?
And you listen to our song
And you wonder what's going on
You say that growth's okay
But do it by the rules
But if I abide, how will I grow or learn?
Is this one big lie or have we been misled?
It's time to practice what we preach
It's time to move ahead
Now I've lived awhile
Not much I haven't tried
But tell me what to do and you'll see
How high I can fly
Why give me the space
When you won't let me breathe?
It's time to make things fresh
Bring in the new
Put our minds together
And see beyond this tunnel view
Why give me two eyes
When you won't let me see?
And you listen to our song
And you wonder what's going on
You say that growth's okay
But do it by the rules
But if I abide, how will I grow or learn?
Is this one big lie or have we been misled?
It's time to practice what we preach
It's time to move ahead

překlad

Povzbuzen k mluvení ukázal každý znak
Naučili se nikdy neztrácet čas
Učil jsem se mít otevřený
(Mysl)
Proč mi dát srdce
Když to nenecháš porazit?
A nebojím se, stále mám naději
Ale teď mi řekni, že patřím
Zůstanu a budu zpívat stejně starý
(Píseň)
Proč mi dát klíč
Když mě neosvobodíš?
A posloucháte naši píseň
A divíte se, co se děje
Říkáte, že růst je v pořádku
Ale udělejte to podle pravidel
Ale pokud budu dodržovat, jak budu růst nebo se učit?
Je to jedna velká lež nebo jsme byli uvedeni v omyl?
Je čas nacvičit si, co kážeme
Je čas jít kupředu
Teď jsem nějakou dobu žil
Moc jsem to nezkoušel
Ale řekněte mi, co mám dělat, a uvidíte
Jak vysoko umím létat
Proč mi dát prostor
Když mi nedáš dýchat?
Je čas dělat věci čerstvé
Přineste nové
Spojte naši mysl dohromady
A vidět za tento pohled do tunelu
Proč mi dávat dvě oči
Když mě nenecháš vidět?
A posloucháte naši píseň
A divíte se, co se děje
Říkáte, že růst je v pořádku
Ale udělejte to podle pravidel
Ale pokud budu dodržovat, jak budu růst nebo se učit?
Je to jedna velká lež nebo jsme byli uvedeni v omyl?
Je čas nacvičit si, co kážeme
Je čas jít kupředu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com