TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • 7
  • »
  • 7 seconds – his way go away

Interpret: 7 seconds - Název: his way go away 

Písňové texty a překlad: 7 seconds - his way go away Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od 7 seconds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno 7 od 7 seconds a podívejte, jaké další písničky od 7 seconds máme v našem archívu, např. his way go away.

Původní

Man's thrown all alone
Wonders what he'll conquer
Woman, she's the one
Power's what she owns
Didn't try, didn't hafta
As man takes on the world
Man makes the mistakes
Blames it on his mother
She laughs then she cries
She plans, understands
Watches as he falters
Man starts every war
[Chorus:]
And I wanna join
Cuz I know who's side I'm on
And I need to know
What she thinks
His greed in history
His is so inflated
His way, go away
He learned young
To be strong
At least his version of it
Man I'm so ashamed
Uptight, might is right
The proof is in the package
Boys don't ever cry
Sister teaches strong
She's the pure creator
She rules everything
[Chorus]
[Chorus]

překlad

Člověk je vržen úplně sám
Zajímalo by mě, co dobude
Žena, ona je ta pravá
Síla je to, co vlastní
Nezkoušel, ne hafta
Jak člověk bere svět
Člověk dělá chyby
Obviňuje to ze své matky
Směje se a pak pláče
Plánuje, chápe
Sleduje, jak váhá
Člověk začíná každou válku
[Refrén:]
A chci se přidat
Protože vím, na koho straně jsem
A potřebuji to vědět
Co si myslí
Jeho chamtivost v historii
Jeho je tak nafouknutý
Jeho cestou, jdi pryč
Učil se mladý
Být silný
Přinejmenším jeho verze
Člověče, stydím se
Vzpřímený, moc má pravdu
Důkaz je v balení
Chlapci nikdy neplačou
Sestra učí silně
Je čistým stvořitelem
Vládne všemu
[Refrén]
[Refrén]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com