TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • 7
  • »
  • 7 seconds – expect to change

Interpret: 7 seconds - Název: expect to change 

Písňové texty a překlad: 7 seconds - expect to change Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od 7 seconds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno 7 od 7 seconds a podívejte, jaké další písničky od 7 seconds máme v našem archívu, např. expect to change.

Původní

I keep thinking each and every day.
Have I really made a difference, have I made things change?
In all these years of "growing up," and "standing strong,"
Has it made a single dent with all that is so wrong?
[Chorus]
But if I haven't done a thing for world affairs,
At least I know I try and I'll show that I care.
'Cause it's me that has to make an effort,
Or what can I expect to change.
That's where it starts, in myself,
Not just shifting all the blame.
And as I'm growin' older, I can see the changes.
Yet history ain't history at all it seems,
I try to keep my head held high, eyes open wide,
And growing keeps me learning, yeah it keeps me free.
[Chorus]

překlad

Stále přemýšlím každý den.
Opravdu jsem změnil, změnil jsem věci?
Za všechny ty roky „dospívání“ a „silného postavení“
Udělal to jediný zub se vším, co je tak špatně?
[Refrén]
Ale pokud jsem neudělal nic pro světové záležitosti,
Přinejmenším vím, že se snažím, a ukážu, že mi na tom záleží.
Protože jsem to já, kdo se musí snažit,
Nebo co mohu očekávat, že se změní.
To je místo, kde to začíná, v sobě,
Nejen přesouvání viny.
A jak stárnu, vidím změny.
Přesto historie vůbec není historie, jak se zdá,
Snažím se držet hlavu vztyčenou, oči dokořán,
A pěstování mě učí, jo, udržuje mě volného.
[Refrén]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com