TEXTPREKLAD.COM

Interpret: 7 seconds - Název: colorblind 

Písňové texty a překlad: 7 seconds - colorblind Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od 7 seconds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno 7 od 7 seconds a podívejte, jaké další písničky od 7 seconds máme v našem archívu, např. colorblind.

Původní

I don't feel that prejudice,
Can't see divided lines.
To me we are all just the same,
Our difference in our souls and minds.
You tell me that the difference,
Is red, brown, black and white.
A world of such variety,
To you becomes an excuse for hate.
(Chorus)
We've gotta learn, have hope, unite
And care enough to end this fight.
You're hating with no real insight,
And burning crosses in the night.
A hundred years of barriers,
Yet still we can't see fit
To bring about world unity
And learn to live with it.
Now I'm not just complaining
And I won't preach to anyone,
But we should think about it
'Cos this war has not just begun.
(Repeat Chorus)

překlad

Necítím ten předsudek,
Nevidím rozdělené řádky.
Pro mě jsme všichni stejní,
Náš rozdíl v našich duších a myslích.
Řekni mi, že ten rozdíl,
Je červená, hnědá, černá a bílá.
Svět takové rozmanitosti,
Pro tebe se stává omluvou pro nenávist.
(Refrén)
Musíme se učit, mít naději, spojit se
A dost péče na ukončení tohoto boje.
Nenávidíte bez skutečného vhledu,
A v noci hořící kříže.
Sto let překážek,
Přesto stále nemůžeme považovat za vhodné
Dosáhnout světové jednoty
A naučit se s tím žít.
Teď si jen nestěžuji
A nikomu nebudu kázat,
Ale měli bychom o tom přemýšlet
„Protože tato válka ještě nezačala.
(Repeat Chorus)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com